Przejdź do menu Przejdź do treści

Opis specjalności

Specjalność FINANSE ZRÓWNOWAŻONE proponowana jest studentom kierunku Finanse i rachunkowość na studiach II stopnia

Specjalność Finanse zrównoważone prowadzona na kierunku Finanse i rachunkowośćzostała zaprojektowana w oparciu o szerokie i pogłębione konsultacje z praktykami, analizy rynku pracy oraz analizy trendów w otoczenia przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Badania te wykazały, że upowszechnia się konieczność, aby działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw oraz instytucje finansowe uwzględniały cele rozwoju zrównoważonego i/lub obszary ESG (Environment, Society, Governance) w:

 • budowaniu strategii kreacji wartości,
 • analizie ekonomicznej i finansowej, 
 • w decyzjach finansowych i inwestycyjnych,
 • wycenie aktywów,
 • planowaniu finansowym i controllingu,
 • zarządzaniu ryzykiem,
 • raportowaniu.

Specjalność Finanse zrównoważone jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, gdzie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z finansów i rachunkowości, którzy mają wiedzę w obszarze nowych regulacji, szans i zagrożeń, które pojawiają się w związku z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego oraz rosnącą presją na poprawę zarządzania obszarami ESG w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.

Rodzi to realne zapotrzebowanie na pracowników dysponujących specjalistyczną wiedzą integrującą problematykę finansów, rachunkowości oraz rozwiązań regulacyjnych i trendów w otoczeniu biznesowym dotyczących zrównoważonego rozwojui ESG.

Specjalność Finanse zrównoważone dostarczy szerokiej wiedzy z zakresu dostosowywania rachunkowości, finansów korporacji i instytucji finansowych wyzwań rozwoju zrównoważonego m. in. w obszarze:

 • Zasad raportowania zrównoważonego rozwoju i ESG w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych obejmujących regulacje i standardy ,
 • Przygotowania przedsiębiorstwa do zewnętrznych ocen ESG w tym do współpracy z agencjami ESG, analitykami i innymi partnerami biznesowymi w zakresie audytów zrównoważonego rozwoju dostawcy,
 • Opracowywania i koordynacji wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju (lub ESG) ukierunkowanych na tworzenie wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy,
 • Projektowania i wdrażania systemu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzania różnymi typami ryzyka ESG w kontekście ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa w tym opracowywania analiz scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu
 • Pozyskiwania funduszy na zrównoważone inwestycje,
 • Budowania portfeli inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektów ESG, w tym wykorzystania ratingów ESG,
 • Strukturyzowania produktów inwestycyjnych o cechach zrównoważonych,
 • Przygotowywania raportów okresowych oraz procedur zapewniających poprawność ujawnień ESG w całym łańcuchu wartości funduszy inwestycyjnych,
 • Współtworzenia metodyki i projektowania procesu oceny ryzyka ESG w decyzjach kredytowych,
 • Wsparcia realizacji due diligence ESG,
 • Analizowania regulacji prawnych, wytycznych nadzorczych i trendów rynkowych w sektorze finansowym w zakresie ESG.

Absolwenci specjalności Finanse zrównoważone będą mogli znaleźć zatrudnienie w korporacjach niefinansowych, bankach i innych instytucjach finansowych, podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, firmach konsultingowych i audytorskich. Absolwenci będą mieć przewagę konkurencyjną w rekrutacji na stanowiska m. in.:

 • Menedżera raportowania zrównoważonego rozwoju,
 • Specjalisty CSR i zrównoważonych finansów,
 • Analityka Inwestycyjnego (analityk ESG, analityk zielonych obligacji),
 • Eksperta ds. relacji inwestorskich,
 • Eksperta ds. zrównoważonych inwestycji,
 • Menedżera portfela ESG,
 • Menedżera/konsultanta ds. ESG,
 • Menedżera/konsultanta ds. zrównoważonych finansów.

Przedmioty specjalnościowe (realizowane w semestrach 2-4):

 • Zrównoważone inwestycje
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Źródła finansowania zrównoważonego rozwoju
 • Raportowanie zrównoważonego rozwoju w korporacjach
 • Zrównoważony rozwój w instytucjach finansowych
 • ESG w strategii korporacji
 • Finanse z excelem i VBA

Rekomendowane przedmioty Swobodnego Wyboru (realizowane w semestrach 3-4):

 • Business Communications in Finance
 • Green investments - Can you make environmental protection investment profitable?
 • Priniciples and practices of corporate governance
 • Raportowanie zintegrowane
 • Contemporary perspectives in climate risk management
 • Megaprojekty - ocena efektywności
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami w instytucjach finansowych

Opiekun specjalności: dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka

Specjalność prowadzona we współpracy z Katedrą Inwestycji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3