Przejdź do menu Przejdź do treści

drMartyna Wronka-Pośpiech

Menedżer kierunku Przedsiębiorczość i Finanse
Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 103
40-226Katowice

Konsultacje:

 

Nowoczesne Koncepcje Zarządzania

Uprzejmie informuję, iż poprawa kolokwium z przedmiotu Nowoczesne Koncepcje Zarządzania (studia niestacjonarne, rok 1, semestr 2, kierunek PiF) odbędzie się 17 czerwca o godzinie 18:00 w sali 401A.

 

TERMINY KONSULTACJI W SESJI EGZAMINACYJNEJ w 103B

 • 17.6 w godzinach 17:00-17:45 stacjonarnie
 • 23.6 w godzinach 8:00-8:45 online
 • 26.6 w godzinach 12:00-13:00 online

Konsultacje odbywają się stacjonarnie lub online. W przypadku chęci wzięcia udziału w konsultacjach online proszę o wcześniejszy kontakt e-mail w celu doprecyzowania dokładnej godziny indywidualnego spotkania i wysłania linku na Meet.

Istnieje możliwość wyznaczenia spotkania poza wskazanym harmonogramem - w innych dniach i godzinach, jak również spotkania stacjonarnego. W takich przypadkach proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Seminarzystów zapraszam do spotkań na żywo bądź online podczas wyznaczonych terminów seminarium dyplomowego, a także w godzinach konsultacji. 

STUDIA STACJONARNE

Dodatkowe, pozaplanowe terminy seminarium:

 • 6.3 w godzinach 8-9:30 (online) 
 • 20.3 w godzinach 8-9:30 (online) 
 • 10.4 w godzinach 8-9:30 (online) 
 • 24.4 w godzinach 8-9:30 (online) 
 • 22.5 w godzinach 8-10:15 (online) 
 • 7.6 w godzinach 9:50-11:20 (stacjonarnie)

STUDIA NIESTACJONARNE 

Dodatkowe, pozaplanowe terminy seminarium:

 • 17.3 w godzinach 8-10:35 (stacjonarnie lub online) 
 • 12.5 w godzinach 8-10:35 (online) 
 • 8.6 w godzinach 16:15-18:50 (stacjonarnie)

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie
 • Coaching
 • Autoprezentacja menedżera
 • Zarządzanie strategiczne

Zajmowane stanowiska

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
 • Członek The European Academy of Management (EURAM)
 • Członek EMES International Research Network

Specjalizacja naukowo-badawcza

Przedsiębiorczość społeczna Nowoczesne metody zarządzania organizacjami Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia Innowacyjność i procesy innowacyjne w organizacjach Mentoring i coaching

Publikacje

1.     Wronka-Pośpiech M. Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2018.

2.     Głód W., Wronka-Pośpiech M. Zależności pomiędzy wartościami organizacyjnymi a innowacyjnym stylem przywództwa. Perspektywa firm rodzinnych, Przegląd Organizacji 2018, nr 3, s. 58-64.

3.     Tutko M., Wronka-Pośpiech M. (red.), Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

4.     Wronka-Pośpiech M. Exploring failure among social entrepreneurs – evidence from Poland, International Journal of Contemporary Management, Vol. 17, Number 1, 2018, 269-285.

5.     Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M., Management innovation, pro-innovation organisational culture and enterprise performance: testing the mediation effect. Review of Managerial Science, 2018, Vol. 12, Issue 3, 737-769.

6.     Wronka-Pośpiech M. Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja modelu biznesu, Przegląd Organizacji 2017, nr 12, s. 54-61.

7.     Wronka-Pośpiech M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, „Studia Ekonomiczne”, nr 336 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2017, s. 90-104, C. Olszak, I. Ostoj (red.)

8.     Wronka-Pośpiech M., Wykorzystanie ICT do zwiększania wpływu społecznego (social impact) przedsiębiorstw społecznych – analiza dobrych praktyk, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017 Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190, Tom XVIII | Zeszyt 10 | Część I | ss. 111–124

9.     Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Dobrowolska M., Osobowościowe wyznaczniki pracy wpływające na sukces przedsiębiorców społecznych [w] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5/2017, 5(118)/17, s.105-122.

10.  Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Laska K.: Risk perception in the activity of social enterprises [w] K. Raczkowski (ed.), Risk Management in the Public Administration, London, New York: Palgrave Mcmillan, 2017, s. 189-225.

11.  Wronka-Pośpiech M., Applying Business Solutions to Social Problems: Social Co-Operative and Its Business Model – Evidence from Poland [w] M. Lewandowski, B. Kożuch, Public Sector Entrepreneurship And The Integration Of Innovative Business Models, IGI Global, 2017, 139-164.

12.  Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M., Management Innovation and its Measurement, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), Vol. 12, Issue 2, 2016, s. 95-122.

13.  Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M., Proinnowacyjna kultura organizacyjna a wyniki badań, Przegląd Organizacji, 2016, nr. 7, s. 20-27.

14.  Wronka-Pośpiech M.: Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie [w] „Studia Ekonomiczne”, nr 212, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, T. Kraśnicka, C. Olszak  (red.) Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015, s. 124-136.

15.  Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A.,: Strategic Orientation and Organisational Culture in Polish Public Organisations: Insights from the Miles and Snow Typology [w] Management, University of Zielona Góra, Vol. 20, No 1, 2016, s. 126-141, DOI: 10.1515/manment-2015-0023

16.  Wronka-Pośpiech M., Identyfikacja zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych - wyniki badań empirycznych [w:]  „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 83, J. Brzóska, J. Pyka (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 735-746.

17.  Wronka-Pośpiech M., Cechy i kompetencje menedżera społecznego [w:] „Ekonomia społeczna” 2014, nr 1(9), 29-37

18.  Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., The use of ICT for achieving the objectives of the business model – social enterprise perspective [w:] „Polish Journal of Management” 2014, Vol. 10 No. 2, 33-42

19.  Wronka M.: Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych – próba operacjonalizacji [w:] Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 27 (2), Wałbrzych 2014, s. 363-387 (ogółem 465)

20.  Wronka M.: Analyzing the success of social enterprises - critical success factors perspective [w:] Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012, (red.) Valerij Dermol, Nada Trunk Širca, Goran Dakovic, MakeLearn, Cejle 2013, s. 593-605

SEMINARIUM

Ocena z seminarium:

 • Semestr I - konspekt pracy (zgodnie z wymogami) - 15.06.
 • Semestr II - dwa rozdziały (zgodnie z wymogami) - 15.10. (pierwszy rozdział); - 15.01. (drugi rozdział) 
 • Semestr III - jeden (ostatni) rozdział (zgodnie z wymogami) - 15.03.; cała praca (zgodnie z wymogami) - 15.05.

 

UWAGA! 

Składane prace zawsze powinny zawierać: tytuł pracy, spis treści oraz cel (w przeciwnym razie praca nie będzie sprawdzana)

 

Wymogi:

Obowiązkowo proszę zapoznać się z publikacją: B. Detyna, J. Matuszek, J. Szołtysek, Praca dyplomowa inżynierska. Poradnik metodyczny, PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca