Na zdjęciu jest Doktor Martyna Wronka-Pośpiech

dr Martyna Wronka-Pośpiech

Menedżer kierunku Przedsiębiorczość i Finanse
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 103
40-226 Katowice

Konsultacje:

 

Szanowni Państwo,

W semestrze letnim 022/2023 zajęcia realizowane są formie hybrydowej. Materiały dydaktyczne będą udostępniane w usłudze GoogleClassroom - proszę o akceptowanie zaproszeń przychodzących na maile w domenie @uekat.pl. 

Uwaga! Osoby, które nie otrzymały zaproszeń do Classroom proszę o jak najszybszy kontakt mailowy!

W wiadomości proszę również o podanie kierunku, nazwy przedmiotu i numer grupy.

 

TERMINY KONSULTACJI 

 • ŚRODA, 9:50-11:20, pokój nauczycielski w budynku N

Konsultacje mogą się także odbyć online za pośrednictwem platformy Google Meet. Po uprzednim mailowym umówieniu się  student otrzyma zaproszenie na spotkanie. Każdorazowo proszę podpisywać maile podając kierunek, nazwę przedmiotu i numeru grupy.

Proszę pamiętać, że zawsze istnieje możliwość wyznaczenia spotkania poza wskazanym harmonogramem - w innych dniach i godzinach, a także możliwość spotkania stacjonarnego. W takim przypadku proszę o wcześniejszy kontakt mailowy. 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

Seminarzystów zapraszam do spotkań na żywo bądź online podczas wyznaczonych terminów seminarium dyplomowego.

STUDIA STACJONARNE

ROK III

 • 2.3.2023 r. w godzinach 11:40-13:10 
 • 16.3.2023 r. w godzinach 9:50-11:20
 • 30.3.2023 r. w godzinach 11:40-13:10 
 • 14.4.2023 r. w godzinach 8:00-9:30
 • 21.4.2023 r. w godzinach 13:30-15:00
 • 4.5.2023 r. w godzinach 8:00-8:45
 • 18.5.2023 r. w godzinach 8:00-9:30
 • 1.6.2023 r. w godzinach 17:10-18:50 

ROK II

 • 23.2.2023 r. w godzinach 15:20-16:50 – zajęcia organizacyjne (2h)
 • 4.4.2023 r. w godzinach 8:00-9:30 (online) – struktura formalna pracy, cytowania, wymogi formalne + dyskusja nad tematami (2h)
 • 24.4.2023 r. w godzinach 13:30-15:00 (online) – warsztaty z obsługi baz danych odbędą się online rano w tygodniu w kwietniu lub maju 
 • 25.5.2023 r. w godzinach 15:20-16:50 – dyskusja wstępna nad konspektami (2h)
 • 15.6.2023 r. w godzinach 15:20-16:50 – prezentacja konspektów i dyskusja (2h) 

STUDIA NIESTACJONARNE

ROK III

 • 5.3.2023 r. w godzinach 16:15-18:50
 • 16.04.2023 r. w godzinach 8:00-10:30
 • 13.05.2023 r. w godzinach 8:00-10:30
 • 3.6.2023 r. w godzinach 13:30-16:05 

ROK II

 • 4.3.2023 r. w godzinach 16:15-18:50  – seminarium organizacyjne (3h)
 • 23.4.2023 r. w godzinach 16:15-18:50 – struktura formalna pracy, cytowania, wymogi formalne (3h)
 • Warsztaty z obsługi baz danych – odbędą się 24.4.2023 r. w godzinach 13:30-15:00 (online). Jeśli nie możecie Państwo uczestniczyć z powodów zawodowych OBOWIĄZKOWO należy obejrzeć nagranie i wykonać ćwiczenia zadawane podczas warsztatów (2h)
 • 11.6.2023 r. w godzinach 13:30-16:05 – prezentacja konspektów i dyskusja (3h) 

  Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Współczesne koncepcje zarządzania
  • Przedsiębiorczość społeczna
  • Teoria organizacji i zarządzania
  • Zarządzanie strategiczne
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Analiza ekonomiczna
  • Leadership skills training
  • Corporate Social Responsibility

  Zajmowane stanowiska

  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
  • Członek The European Academy of Management (EURAM)
  • Członek EMES International Research Network

  Specjalizacja naukowo-badawcza

  Przedsiębiorczość społeczna Nowoczesne metody zarządzania organizacjami Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia Innowacyjność i procesy innowacyjne w organizacjach Mentoring i coaching

  Publikacje

  1.     Wronka-Pośpiech M. Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2018.

  2.     Głód W., Wronka-Pośpiech M. Zależności pomiędzy wartościami organizacyjnymi a innowacyjnym stylem przywództwa. Perspektywa firm rodzinnych, Przegląd Organizacji 2018, nr 3, s. 58-64.

  3.     Tutko M., Wronka-Pośpiech M. (red.), Nauki o zarządzaniu w odmiennych kontekstach badawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

  4.     Wronka-Pośpiech M. Exploring failure among social entrepreneurs – evidence from Poland, International Journal of Contemporary Management, Vol. 17, Number 1, 2018, 269-285.

  5.     Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M., Management innovation, pro-innovation organisational culture and enterprise performance: testing the mediation effect. Review of Managerial Science, 2018, Vol. 12, Issue 3, 737-769.

  6.     Wronka-Pośpiech M. Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja modelu biznesu, Przegląd Organizacji 2017, nr 12, s. 54-61.

  7.     Wronka-Pośpiech M., Kulturowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, „Studia Ekonomiczne”, nr 336 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2017, s. 90-104, C. Olszak, I. Ostoj (red.)

  8.     Wronka-Pośpiech M., Wykorzystanie ICT do zwiększania wpływu społecznego (social impact) przedsiębiorstw społecznych – analiza dobrych praktyk, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2017 Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190, Tom XVIII | Zeszyt 10 | Część I | ss. 111–124

  9.     Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Dobrowolska M., Osobowościowe wyznaczniki pracy wpływające na sukces przedsiębiorców społecznych [w] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5/2017, 5(118)/17, s.105-122.

  10.  Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., Laska K.: Risk perception in the activity of social enterprises [w] K. Raczkowski (ed.), Risk Management in the Public Administration, London, New York: Palgrave Mcmillan, 2017, s. 189-225.

  11.  Wronka-Pośpiech M., Applying Business Solutions to Social Problems: Social Co-Operative and Its Business Model – Evidence from Poland [w] M. Lewandowski, B. Kożuch, Public Sector Entrepreneurship And The Integration Of Innovative Business Models, IGI Global, 2017, 139-164.

  12.  Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M., Management Innovation and its Measurement, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), Vol. 12, Issue 2, 2016, s. 95-122.

  13.  Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M., Proinnowacyjna kultura organizacyjna a wyniki badań, Przegląd Organizacji, 2016, nr. 7, s. 20-27.

  14.  Wronka-Pośpiech M.: Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie [w] „Studia Ekonomiczne”, nr 212, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, T. Kraśnicka, C. Olszak  (red.) Wydawnictwo UE Katowice, Katowice 2015, s. 124-136.

  15.  Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A.,: Strategic Orientation and Organisational Culture in Polish Public Organisations: Insights from the Miles and Snow Typology [w] Management, University of Zielona Góra, Vol. 20, No 1, 2016, s. 126-141, DOI: 10.1515/manment-2015-0023

  16.  Wronka-Pośpiech M., Identyfikacja zależności pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych - wyniki badań empirycznych [w:]  „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 83, J. Brzóska, J. Pyka (red.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 735-746.

  17.  Wronka-Pośpiech M., Cechy i kompetencje menedżera społecznego [w:] „Ekonomia społeczna” 2014, nr 1(9), 29-37

  18.  Wronka-Pośpiech M., Frączkiewicz-Wronka A., The use of ICT for achieving the objectives of the business model – social enterprise perspective [w:] „Polish Journal of Management” 2014, Vol. 10 No. 2, 33-42

  19.  Wronka M.: Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych – próba operacjonalizacji [w:] Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 27 (2), Wałbrzych 2014, s. 363-387 (ogółem 465)

  20.  Wronka M.: Analyzing the success of social enterprises - critical success factors perspective [w:] Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2012, (red.) Valerij Dermol, Nada Trunk Širca, Goran Dakovic, MakeLearn, Cejle 2013, s. 593-605

  SEMINARIUM

  Ocena z seminarium:

  • Semestr I - konspekt pracy (zgodnie z wymogami) - 15.06.
  • Semestr II - dwa rozdziały (zgodnie z wymogami) - 15.10. (pierwszy rozdział); - 15.01. (drugi rozdział) 
  • Semestr III - jeden (ostatni) rozdział (zgodnie z wymogami) - 15.03.; cała praca (zgodnie z wymogami) - 15.05.

   

  UWAGA! 

  Składane prace zawsze powinny zawierać: tytuł pracy, spis treści oraz cel (w przeciwnym razie praca nie będzie sprawdzana)

   

  Wymogi:

  Obowiązkowo proszę zapoznać się z publikacją: B. Detyna, J. Matuszek, J. Szołtysek, Praca dyplomowa inżynierska. Poradnik metodyczny, PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015