Przejdź do menu Przejdź do treści
Photo of Renata Pęciak

dr hab.Renata Pęciak, prof. UE

Kurator kierunku Ekonomia, Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 343
40-228Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024

Konsultacje dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • wtorek, godz. 10.00-11.30

ponadto:

 • 3 marca (niedziela), godz. 14.30-16.00
 • 24 marca (niedziela), godz. 14.30-16.00
 • 20 kwietnia (sobota), godz. 10.00-11.30
 • 12 maja (niedziela), godz. 14.30-16.00

Konsultacje odbywają się zdalnie za pośrednictwem platformy Meet. Bardzo proszę o kontakt z jednodniowym wyprzedzeniem na adres renata.peciak@ue.katowice.pl lub renata.peciak@uekat.pl, w odpowiedzi prześlę link do spotkania.

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Współczesne teorie ekonomiczne
 • Teorie rozwoju
 • Problemy gospodarki światowej w XX i XXI wieku
 • Dylematy rozwojowe krajów na średnim i niskim poziomie rozwoju
 • Potencjał rozwojowy gospodarek wschodzących
 • Rola państwa w gospodarce (ujęcie teoretyczne i empiryczne)

Publikacje

Monografie

 • Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 • B. Danowska-Prokop, R. Pęciak, U. Zagóra-Jonszta, Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.

Artykuły naukowe

 • Konkurencyjność Unii Europejskiej wobec trendów globalnych [W:] A. Grynia (red.), Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność. Współczesne dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno 2020, s. 27-36, ISBN 978-609-95472-9-9 Konkurencyjność Unii Europejskiej wobec trendów globalnych [W:] A. Grynia (red.), Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność. Współczesne dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno, s. 27-36, ISBN 978-609-95472-9-9
 • The diversity of capitalism – specifity of chinese model, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Finanse”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019, Vol. 63, Nr 8, 143-153.
 • The institutional order of the welfare state  and its decomposition. A perspective from the Regulation Approach, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2019, Nr 60 (4), 74-83.
 • Some Reflections on the New Challenges Facing the Modern State (wspólnie z D. Bochańczyk-Kupką), „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, 2019, Nr 1. Vol. 20, 23-37.
 • Is the Korean Developmental State a Model to Follow?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”, 2019, Nr 523, 312-323.
 • Global governance in the context of global challenges, „The Macrotherme Review. A multidisciplinary journal of global macrotrends”, 2017, Vol. 6, Issue 1, 117-128.
 • Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na kapitale ludzkim z perspektywy szkoły regulacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2017, Nr 51(3), 82-90.
 • Financialisation phenomenon from the perspective of the Regulation School, „Central European Review of Economics & Finance”, 2016, Vol. 13, Nr 3, 83-94.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Rynki wschodzące
 • Problemy krajów rozwijających się
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach wschodzących
 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Finansowanie przedsiębiorstw

 

Problematyka prac seminaryjnych dyplomowych i magisterskich

 • Zagadnienia makroekonomiczne
 • Polityka gospodarcza i rola państwa w gospodarce (ujęcie teoretyczne i empiryczne)
 • Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Problemy gospodarki światowej w XX i XXI wieku
 • Ekonomia rozwoju, teorie rozwoju; dylematy rozwojowe krajów na średnim i niskim poziomie rozwoju
 • Potencjał rozwojowy gospodarek wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek azjatyckich
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarkach wschodzących
 • Finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
 • Współczesne teorie ekonomiczne; ekonomia heterodoksyjna, szczególnie nurt instytucjonalny; ekonomia neoliberalna
 • Doktryny ekonomiczne, historia myśli ekonomicznej
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3