Zdjęcie Renata Pęciak

dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Kurator kierunku Ekonomia, Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 343
40-228 Katowice

Konsultacje:

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w roku akademickiego 2021/2022 konsultacje odbywają się w formie zdalnej.

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

 

Studia stacjonarne

Konsultacje odbywają się w czwartki

godz. 8.15-9.45 w dniach

       7 października br.

       9 grudnia br.

godz. 13.30-15.00 w następujące dni:

       14, 21, 28 października br.,

       4, 18, 25 listopada br.,

       2, 16, 23 grudnia br.,

      13, 20 stycznia 2022 r.

 

Studia niestacjonarne

      23 października br., (sobota), godz. 9.30-10.30

      6 listopada br., (sobota), godz. 9.30-10.30

      12 grudnia br., (niedziela), godz. 9.30-10.30

      8 stycznia 2022, (sobota), godz. 9.30-10.30

      23 stycznia 2022, (niedziela), godz. 9.30-10.30

 

Bardzo proszę o wcześniejszy kontakt pod adresem renata.peciak@ue.katowice.pl (preferowany) lub renata.peciak@uekat.pl, prześlę link do spotkania na platformie Meet

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Współczesne teorie ekonomiczne
 • Teorie rozwoju
 • Problemy gospodarki światowej w XX i XXI wieku
 • Dylematy rozwojowe krajów na średnim i niskim poziomie rozwoju
 • Potencjał rozwojowy gospodarek wschodzących
 • Rola państwa w gospodarce (ujęcie teoretyczne i empiryczne)

Publikacje

Monografie

 • Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 • B. Danowska-Prokop, R. Pęciak, U. Zagóra-Jonszta, Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.

Artykuły naukowe

 • Konkurencyjność Unii Europejskiej wobec trendów globalnych [W:] A. Grynia (red.), Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność. Współczesne dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno 2020, s. 27-36, ISBN 978-609-95472-9-9 Konkurencyjność Unii Europejskiej wobec trendów globalnych [W:] A. Grynia (red.), Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność. Współczesne dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno, s. 27-36, ISBN 978-609-95472-9-9
 • The diversity of capitalism – specifity of chinese model, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Finanse”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019, Vol. 63, Nr 8, 143-153.
 • The institutional order of the welfare state  and its decomposition. A perspective from the Regulation Approach, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2019, Nr 60 (4), 74-83.
 • Some Reflections on the New Challenges Facing the Modern State (wspólnie z D. Bochańczyk-Kupką), „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, 2019, Nr 1. Vol. 20, 23-37.
 • Is the Korean Developmental State a Model to Follow?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”, 2019, Nr 523, 312-323.
 • Global governance in the context of global challenges, „The Macrotherme Review. A multidisciplinary journal of global macrotrends”, 2017, Vol. 6, Issue 1, 117-128.
 • Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na kapitale ludzkim z perspektywy szkoły regulacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2017, Nr 51(3), 82-90.
 • Financialisation phenomenon from the perspective of the Regulation School, „Central European Review of Economics & Finance”, 2016, Vol. 13, Nr 3, 83-94.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Rynki wschodzące
 • Problemy krajów rozwijających się
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach wschodzących
 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Finansowanie przedsiębiorstw

 

Problematyka prac seminaryjnych dyplomowych i magisterskich

 • Zagadnienia makroekonomiczne
 • Polityka gospodarcza i rola państwa w gospodarce (ujęcie teoretyczne i empiryczne)
 • Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Problemy gospodarki światowej w XX i XXI wieku
 • Ekonomia rozwoju, teorie rozwoju; dylematy rozwojowe krajów na średnim i niskim poziomie rozwoju
 • Potencjał rozwojowy gospodarek wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek azjatyckich
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarkach wschodzących
 • Finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
 • Współczesne teorie ekonomiczne; ekonomia heterodoksyjna, szczególnie nurt instytucjonalny; ekonomia neoliberalna
 • Doktryny ekonomiczne, historia myśli ekonomicznej