Zdjęcie Renata Pęciak

dr hab. Renata Pęciak, prof. UE

Kurator kierunku Ekonomia, Profesor Uczelni
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 343
40-228 Katowice

Konsultacje:

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w roku akademickiego 2021/2022 konsultacje odbywają się w formie zdalnej.

 

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe

Egzamin poprawkowy z Podstaw makroekonomii (kierunek Ekonomia) odbędzie się w formie standardowej w murach Uczelni

- 16 września, g. 9.00 - studia stacjonarne, Aula@ (CNTI)

- 17 września, g. 9.00 - studia niestacjonarne,  Aula@ (CNTI)

 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Rynki wschodzące odbędzie się w formie zdalnej dniu 14 września o godz. 17.00. Bardzo proszę o zgłoszenie chęci przystąpienia do zaliczenia najpóźniej dwa dni wcześniej.

 

Konsultacje w letniej sesji poprawkowej 2021/2022

14 września (środa), godz. 16.30-18.00

20 września  (wtorek), godz. 16.30-18.00

Bardzo proszę o wcześniejszy kontakt na adres renata.peciak@ue.katowice.pl lub renata.peciak@uekat.pl, prześlę link do spotkania na platformie Meet.

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Współczesne teorie ekonomiczne
 • Teorie rozwoju
 • Problemy gospodarki światowej w XX i XXI wieku
 • Dylematy rozwojowe krajów na średnim i niskim poziomie rozwoju
 • Potencjał rozwojowy gospodarek wschodzących
 • Rola państwa w gospodarce (ujęcie teoretyczne i empiryczne)

Publikacje

Monografie

 • Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.
 • B. Danowska-Prokop, R. Pęciak, U. Zagóra-Jonszta, Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2019.

Artykuły naukowe

 • Konkurencyjność Unii Europejskiej wobec trendów globalnych [W:] A. Grynia (red.), Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność. Współczesne dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno 2020, s. 27-36, ISBN 978-609-95472-9-9 Konkurencyjność Unii Europejskiej wobec trendów globalnych [W:] A. Grynia (red.), Globalizacja. Integracja. Konkurencyjność. Współczesne dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Wilno, s. 27-36, ISBN 978-609-95472-9-9
 • The diversity of capitalism – specifity of chinese model, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Finanse”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019, Vol. 63, Nr 8, 143-153.
 • The institutional order of the welfare state  and its decomposition. A perspective from the Regulation Approach, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2019, Nr 60 (4), 74-83.
 • Some Reflections on the New Challenges Facing the Modern State (wspólnie z D. Bochańczyk-Kupką), „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, 2019, Nr 1. Vol. 20, 23-37.
 • Is the Korean Developmental State a Model to Follow?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”, 2019, Nr 523, 312-323.
 • Global governance in the context of global challenges, „The Macrotherme Review. A multidisciplinary journal of global macrotrends”, 2017, Vol. 6, Issue 1, 117-128.
 • Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na kapitale ludzkim z perspektywy szkoły regulacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, 2017, Nr 51(3), 82-90.
 • Financialisation phenomenon from the perspective of the Regulation School, „Central European Review of Economics & Finance”, 2016, Vol. 13, Nr 3, 83-94.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Rynki wschodzące
 • Problemy krajów rozwijających się
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach wschodzących
 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Finansowanie przedsiębiorstw

 

Problematyka prac seminaryjnych dyplomowych i magisterskich

 • Zagadnienia makroekonomiczne
 • Polityka gospodarcza i rola państwa w gospodarce (ujęcie teoretyczne i empiryczne)
 • Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Problemy gospodarki światowej w XX i XXI wieku
 • Ekonomia rozwoju, teorie rozwoju; dylematy rozwojowe krajów na średnim i niskim poziomie rozwoju
 • Potencjał rozwojowy gospodarek wschodzących, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek azjatyckich
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w gospodarkach wschodzących
 • Finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw
 • Współczesne teorie ekonomiczne; ekonomia heterodoksyjna, szczególnie nurt instytucjonalny; ekonomia neoliberalna
 • Doktryny ekonomiczne, historia myśli ekonomicznej