Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Izabela Sztangret, prof. UE

Profesor UE
ul. Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 425
40-226Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, p.216A

20.02 10.00-11.30
28.02 17.00-17.45
6.03 13.30-15.00
12.03 15.20-17.00
20.03 13.30-14.30
26.03 15.00-16.30
10.04 13.10-14.10
16.04 15.00-16.00
24.04 15.00-16.00
30.04 15.10-17.00
8.05 13.10-14.10
14.05 15.00-16.00
22.05 13.10-14.10
28.05 15.10-17.00
5.06 13.10-14.10
18.06 10.00-11.30
27.06 10.00-11.30
3.07 10.00-11.30

zapraszam

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • marketing
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie zrównoważone
 • marketing gminy
 • marketing międzynarodowy
 • negocjacje
 • negocjacje w biznesie
 • strategie zrównoważonego rozwoju
 • protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
 • koncepcje zarządzania
 • metody i techniki pracy menedżera
 • przedsiębiorczość
 • zarządzanie wiedzą w strukturach globalnych
 • zarządzanie własnymi zasobami i kompetencjami

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie wiedzą marketingową
 • produkty systemowe sektora IT
 • gospodarka zrównoważonego rozwoju
 • negocjacje

Publikacje

Monografie

 • I. Sztangret, Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016
 • Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja-kooperacja-przyszłość. Nauka dla praktyki. red. I. Sztangret, K. Setlak, Infomax Katowice 2018

Artykuły i studia

 • INTELLIGENT KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SECTOR OF WASTE DISPOSAL ENTERPRISES W: International Scientific Journal Industry 4.02534 PUBLISHER SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING “INDUSTRY 4.0”, Bułgaria 2018
 • Filary marketingowej wartości odpadów komunalnych – ujecie systemowe. [w:] Gospodarka zrównoważona w działaniach przedsiębiorstw sektora usług komunalnych. Konkurencja-kooperacja-przyszłość, pod red. I. Sztangret, K. Setlak, wyd. Infomax, Katowice 2018
 • Marketing value of municipal waste. Garbology. Proceedings book of the 2nd Albanian Marketing Management Conference INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INNOVATIVE MARKETING - ISCOIM “Communication and Digital Marketing Management” Durrës , Albania , 23 & 24 February, 2018
 • I. Sztangret, J. Matysiewicz MARKETINGOWA WARTOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH. GARBOLOGIA Handel Wewnętrzny nr 4 (375) tom 1, lipiec-sierpień 2018
 • Model Of Marketing Value Creation In The Waste Management Sector In: “Marketing Strategy in the Sharing Economy:Localization & Globalization” Conference proceedings published by the Asian Business Association Book Series: Proceedings of China Marketing International Conference, 2017
 • INTELIGENTNY MODEL BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA GOSPODARKI ODPADAMI, Studia Ekonomiczne, podseria Zarządzania 2017 (12), 337wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • I. Sztangret, Zrównoważony rozwój przez zarządzanie wiedzą w eko-systemie interesariuszy na przykładzie przedsiębiorstwa usług komunalnych, Studia i Prace WNEiZ US nr 43/2, Uniwersytet Szczeciński 2016
 • I. Sztangret, The Competence Centres in IT Business Ecosystem, "Journal of Economics and Management" 2016, vol. 24
 • I. Sztangret, Social media as a just-in-time-marketing-knowledge-diffusion tool on the example of IT sector,  ACTA SCIENTIARUM POLONORUM "Oeconomia" 2016, nr 15 (4)
 • I. Sztangret, J. Matysiewicz, The systemic products as a source of value creation: on it and healthcare sector example [in:] Economic Development and Innovation as Drivers of Growth in Northeast Asia, ed. by K.S. Fam, N. Xing, W. Liu,Chiny 2016
 • I. Sztangret, J. Matysiewicz, Eco-innovative business model of global organizations of information system products in the light of sustainable development concept [in:] Economic Development and Innovation as Drivers of Growth in Northeast Asia, ed. by K.S. Fam, N. Xing, W. Liu, Chiny 2016
 • I.Sztangret, J. Matysiewicz, The systemic products as a source of competitive advantage on healthcare sector example (Part II), Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Romania, 2016
 • I. Sztangret, J. Matysiewicz, The systemic products as a source of competitive advantage on the example of it sector (Part I), Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics, Romania, 2016
 • I. Sztangret, Sustainable Development Through Knowledge Management on the Example of Public Utilities Enterprise in IT Environment. "Business and Management Studies" 2016, vol. 2, no.1
 • I. Sztangret, IT business and science sector ecosystem vs. holistic knowledge relations model in chosen case. New Media and Higher Education Market, ed. by S. Smyczek, J. Matysiewicz, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice 2015
 • I. Sztangret, J. Matysiewicz, Holistic Knowledge Management Model In The Case Of It Sector, GS&TF Singapur 2015
 • I. Sztangret, J. Matysiewicz, S. Smyczek, Building Customer Value in  Health Care Networks, GS&TF Singapur 2015
 • I. Sztangret, Inter-Sectoral and Sub-Sectoral IT Business Ecosystem vs. Systemic Relationships Profile in Selected Cases [w:] OPENNESS, INNOVATION, EFFICIENCY AND DEMOCRATIZATION AS PRECONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT, ed. by C. Pintilescu, B. Wierzbiński, G. Zarotiadis, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2015
 • I. Sztangret, Inter-Sectoral and Sub-Sectoral IT Business Ecosystem vs. Systemic Relationships Profile in Selected Cases, "Handel Wewnętrzny" 2015, nr 5 (358)
 • I. Sztangret, Holistyczny model zarządzania wiedza marketingową na przykładzie sektora IT, "Logistyka" 2015, nr 2 (74)/, CD 2
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, Marki własne sieci handlowych artykułów elektroniki użytkowej. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne nr 2 (74), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015 
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, The Role of Own Brands in Assortment Strategies implemented by Consumer Electronic Retail Chains, "International Journal of Sales, Retailing & Marketing" 2015, vol. 4 no. 2
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, Entities of trade sector in the market of IT products in Poland, "International Journal of Management Cases" 2015, vol.17, issue 1
 • I. Sztangret, The client knowledge management on the IT market [in:] Contemporary Management. Theoretical and Practical Aspects, ed. by S. Hittmar, M. Lisiński, University of Żylina, WSB Dąbrowa Górnicza 2015
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, Application of New Technologies in shaping the strategies of influencing customers of commercial chains. Trade Perspectives 2014. People, technology, knowledge, ed. by N. Knego, S. Renko, B. Knezevic. Proceedings of The International Scientific Conference Zagreb,  Ekonomski fakultet – Zagreb 2014
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, Knowledge Management Model In B2B relations – holistic approach on the example of IT products and trade sector. Trade Perspectives 2014. People, technology, knowledge, ed. by N. Knego, S. Renko, B. Knezevic. Proceedings of The International Scientific Conference Zagreb,  Ekonomski fakultet – Zagreb 2014
 • I. Sztangret, Dualizm relacji opartych na wiedzy (na przykładzie sektora usług badawczych i IT), "Handel Wewnętrzny" 2014, nr 3
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, Produkty IT dla kompetentnego sektora handlu. "EiOP" 2014, nr 6
 • I. Sztangret, Wiedza, umiejętności i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa, partnerów sieci i jej pretendentów. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Marketing w 25-lecie gospodarki rynkowej w Polsce, pod red. A. Czubały, P. Hadriana, J.W. Wiktora, UE, Kraków 2014
 • I. Sztangret, Badania i rozwój w firmach sektora IT w Polsce, "Marketing i Rynek " 2014, nr 8
 • I. Sztangret, The concept of communities of practice on the example of IT sector, "Journal od Management, Informatics and Human Resources" 2014, vol. 47, nr 3
 • I. Sztangret, D. Babińska, International expansion and knowledge transfer – the case of Polish market research companies, ed. by M. Smirnova, EMAC CEE Regional Conference; Marketing Theory Challenges in Emerging Societies St. Petersburg 2013
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, Relacje oparte na wiedzy w Media Markt, "EiOP" 2013, nr 3 (758), marzec
 • I. Sztangret, Koncepcje zarządzania wiedzą marketingową w przedsiębiorstwie sieciowym. „Handel Wewnętrzny” 2013, maj-czerwiec
 • I. Sztangret, Marketing competencies of enterprise and its partners theoretical and practical approach. "Global Journal of Commerce & Management Perspective" Vol. 2(6) December 2013
 • I. Sztangret, K. Bilinska-Reformat, Influence of knowledge sharing between intermediaries and IT leaders on developing offers for customers – polish perspective; 10 th International Circle Conference in Viana do Castelo, Portugal 2013; International Journal of Management Cases, Special Issue, Volume 15 Issue 4
 • I. Sztangret, Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji – dyfuzja wiedzy w Microsoft; Zarządzanie i Finanse, vol.11, nr 1, część 4, Uniwersytet Gdański, Sopot 2013
 • I. Sztangret,  Marketing knowledgemanagement in structural approach; community of practice in Microsoft – international comparison. La Societe De L’information Perspective Europeenne Et Globale, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE, Katowice 2013
 • I. Sztangret, Rynkowe aktywa przedsiębiorstwa a negocjacyjna siła przetargowa w relacjach sieciowych (na przykładzie sektora systemowych produktów informatycznych). „Handel Wewnętrzny” 2012, wrzesień – październik
 • I. Sztangret, Marketing systemowych produktów informatycznych [w:] Marketing produktów systemowych, pod red. L. Żabińskiego, PWE, Warszawa 2012
 • I. Sztangret, D. Babińska, Knowledge communities as a way of applying the client knowledge management concept: The case of IT sector in Poland [in:] Corporate Strategy and Government Policy. Challenges & issues in the 21st Century, ed. by Mazhar M. Islam, Global Academy of Business & Economic Research, New York 2012
 • I. Sztangret, Hierarchiczny model organizacji w sieci przedsiębiorstw, na przykładzie sektora produktów komputerowych [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, pod red. A. Sopińskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012
 • I. Sztangret,  System certyfikacyjny Microsoft jako forma hierarchicznej organizacji biznesu w sieci –studium przypadku. Zarządzanie i finanse (Journal of Management and Finance), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

Dodatkowe

 • dr habilitowany nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 
 • członek Rady Wydziału na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (od IX.2016 r.)
 • kurator kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (od II.2017 r. do czerwiec 2020)
 • kurator kierunku Zarządzanie (od 1.09.2020)
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
 • członek International Engineering and Technology Institute
 • członek Academy of Business and Retail Management (ABRM) Progress and Prosperity through Research & Managerial Excellence, United Kingdom
 • absolwentka kursu z zakresu tutoringu (zorganizowanego przez Collegium Wratislaviense - Szkoła Tutorów I stopnia)
 • profesor w Katedrze Przedsiębiorczości
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3