Zdjęcie Dorota Marquardt

dr Dorota Marquardt

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 205
40-226 Katowice

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

– Analiza dyskursu medialnego
– Warsztat dziennikarski: dziennikarstwo internetowe
– Warsztat dziennikarski: dziennikarstwo prasowe
– Korekta i redakcja tekstu

Zajmowane stanowiska

– pełnomocnik Dziekana WIiK ds. kontaktów ze szkołami
– członek Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji

Specjalizacja naukowo-badawcza

– analiza dyskursu
– media internetowe
–  językoznawstwo korpusowe
– sztuczna inteligencja (przetwarzanie języka naturalnego), argumentacja, dialogi

Publikacje

 1. D. Konieczna, Socjolingwistyczne aspekty kształtowania tożsamości przez młodzież na przykładzie powieści „Nie uderzy żaden piorun” Dominiki Ożarowskiej [w:] Idea przemiany 3. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji, Wyd. WSLwCz, Częstochowa 2011.
 2. D. Konieczna, Charakterystyka języka naturalnego i jego analiza [w:] Inżynieria wiedzy 2, red. J. Gołuchowski, Difin, Warszawa 2012.
 3. D. Konieczna, Języki i gramatyki formalne [w:] Inżynieria wiedzy 2, red. J. Gołuchowski, Difin, Warszawa 2012.
 4. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Pozyskiwanie wiedzy z tekstów naukowych z wykorzystaniem analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu [w:] Wpływ wiedzy na sukces w organizacji w nowej gospodarce, red. E. Skrzypek, Lublin 2014.
 5. D. Konieczna, Polski dyskurs internetowy na przykładzie blogów publicystycznych [w:] (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
 6. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Uwarunkowania i perspektywy informatyzacji analizy współczesnego dyskursu medialnego [w:] (KO)media. Konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, CeDeWu, Warszawa 2014.
 7. D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Narracje i argumentacje o Śląsku i Ślązakach w przestrzeni internetowej na przykładzie dyskusji wokół wystawy stałej o historii Górnego Śląska w Muzeum Śląskim [w:] Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach, red. M. Łuczak, A. Pethe, Katowice 2014.
 8. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Zarys koncepcji dyskursywnego badania blogosfery [w:] Język a media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Collegium Columbinum, Kraków 2015.
 9. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Pragma-dialektyczna analiza dyskursu argumentacyjnego dotyczącego społecznej odpowiedzialności mediów w polskojęzycznych tekstach naukowych [w:] Public relations w perspektywie naukowej, red. A. Adamus-Matuszyńska, Katowice 2016.
 10. Dorota Konieczna, Anna Losa-Jonczyk, Jerzy Gołuchowski, Tadeusz Marquardt, The image of the polish mining industry in the blogosphere in 2015 [w:] Marketing Identity. Brands we lowe – part II, Faculty of Mass Media Communication, Trnava 2016.
 11. Dorota Konieczna, Jerzy Gołuchowski, Tadeusz Marquardt, Argumentative economic discourse in the media based on the examples of blogs devoted to the topic of mining [w:] Media economics –Economic issues in the media. Polish case studies, red. J. Gołuchowski, B. Nierenberg, M. Barańska, D. Konieczna, A. Pethe, M. Łuczak, PWN, Kraków 2017.
 12. J. Gołuchowski, D. Konieczna, A. Losa-Jonczyk, Building trust in CSR reports [w:] Intuition, Trust, and Analytics, red. Jay Liebowitz, Joanna Paliszkiewicz, Jerzy Gołuchowski, CRC Press, 2017.
 13. Dorota Konieczna, Analiza dyskursu argumentacyjnego na przykładzie komentarzy blogowych [w:] Teorie komunikacji i mediów 10, Wrocław 2017.

Dodatkowe

certyfikowany tutor, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.