Zdjęcie Anna  Dewalska-Opitek

dr Anna Dewalska-Opitek

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 424
40-226 Katowice

Konsultacje:

Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się wcześniej mailowo (a.dewalska-opitek@ue.katowice.pl) oraz uzyskać zaproszenie na spotkanie na platformie Google Meets.

Konsultacje w semestrze letnim 2021:

studia stacjonarne:

piątki 9.00 - 9.45

studia niestacjonarne:

soboty: 10.00 - 10.45