dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE

Kierownik Katedry
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 412
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 odbywają się w następujących terminach:

Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

środy, w godz. 8.15-9.50

Wszystkie konsultacje są realizowane w sposób zdalny, po uprzednim ustaleniu terminu drogą e-mailową.

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o kontakt pod adresem e-mail:

przemyslaw.zbierowski@ue.katowice.pl