Zdjęcie Aneta Wszelaki

dr Aneta Wszelaki

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 407
40-228 Katowice

Konsultacje:

 

KONSULTACJE w sesji letniej egzaminacyjnej 21/22

20.06.2022 godz. 11.20-12.50  

27.06.2022 godz. 8.15-9.45

05.07.2022 godz. 9.00-10.30

Powyższe konsultacje odbywają się w podanych powyżej terminach wyłącznie ONLINE na: aneta.wszelaki@ue.katowice.pl. Zachęcam również zainteresowane osoby do uczestnictwa w konsultacjach na Meet w powyższych terminach - link do spotkania: meet.google.com/lookup/bvrlhkgrh5

Uwaga: Informacja o terminach i miejscach zaliczeń poprawkowych ćwiczeń została Państwu udostępniona na classroomie. 

 

KONSULTACJE w semestrze letnim 21/22

21.02.2022 godz. 11.30-13.00  

28.02.2022 godz. 11.30-13.00

07.03.2022 godz. 11.30-12.30 oraz na niestacjonarnych 12.03.2022 godz. 13-15-13.45

14.03.2022 godz. 11.30-13.00

21.03.2022 godz. 11.30-13.00

28.03.2022 godz. 11.30-13.00

04.04.2022 godz. 11.30-12.30 oraz na niestacjonarnych 10.04.2022 godz. 10.15-10.45

11.04.2022 godz. 11.30-13.00

21.04.2022 godz. 8.20-9.50

25.04.2022 godz. 11.30-13.00

12.05.2022 godz. 8.20-9.50

16.05.2022 godz. 11.30-13.00

23.05.2022 godz. 11.30-13.00

30.05.2022 godz. 11.30-13.00

06.06.2022 godz. 11.30-12.30 oraz na niestacjonarnych 11.06.2022 godz. 15.45-16.15

13.06.2022 godz. 11.30-13.00

Powyższe konsultacje odbywają się w podanych powyżej terminach wyłącznie ONLINE na: aneta.wszelaki@ue.katowice.pl. Zachęcam również zainteresowane osoby do uczestnictwa w konsultacjach na Meet w powyższych terminach - link do spotkania: meet.google.com/lookup/bvrlhkgrh5

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych
 • Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Rachunkowość organizacji non-profit
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość funduszy unijnych
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
 • Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych UE w Katowicach z zakresu: Rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych, Rachunkowości finansowej z warsztatami komputerowymi oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

 

 

Zajmowane stanowiska

 • członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 2011 roku;
 • członek Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń UE w Katowicach w latach 2013 -2019

Specjalizacja naukowo-badawcza

- problemy harmonizacji i standaryzacji rachunkowości,

- problemy rachunkowości banków, rachunkowości organizacji non profit oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Publikacje

1.       Wszelaki A., Adamek-Hyska D.: Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania. Wyd 2. UE w Katowicach, Katowice 2020;

2.     Wszelaki A.,  Adamek-Hyska D., Strojek-Filus M., Tkocz-Wolny K.: Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019 p-ISBN: 978-83-7875-586-9 e-ISBN: 978-83-7875-587-6;

3.     Wszelaki A.: Konsekwencje ewidencyjno-sprawozdawcze zmian w zakresie aktualizacji wartości ekspozycji kredytowych w bankach stosujących przepisy ustawy o rachunkowości. Studia Ekonomiczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019, nr 386 .p-ISSN: 2083-8611;

4.     Wszelaki A.: Zakres sprawozdania finansowego jednostek mikro i małych w świetle regulacji ustawy o rachunkowości. [w] red. Duczmal Improving the Life Quality: View of Scientists Wyd. WSZIA Opole, Opole 2019; ISBN 978-83-946765-3-7;

5.     Wszelaki A., Tkocz-Wolny K.: Impact assessment of simplifications in the reporting of Polish small and micro entities on their environment's information needs in the light of legal regulations and conducted surveys [w] 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Conference proceedings Wyd. Sofia : STEF92 Technology, 2019 Vol. 19; p-ISBN: 978-619-7408-86-7; DOI: 10.5593/sgem2019/5.3;

6.     Wszelaki A.: Selected problems of accounting of non-commercial entities under the applicable legal regulations in Poland. [w] red. Aleksandra Sulik-Górecka, Marzena Strojek-Filus: Accounting challenges in business processes; Katowice : Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2019; p-ISBN: 978-83-7875-542-5 e-ISBN: 978-83-7875-543-2;

7.     Wszelaki A., Tkocz-Wolny K.: Influence of international law on the disclosure of social and employees' issues in non-financial reports of selected public interest entities in Poland; Tytuł całości: Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 18th International Scientific Conference. Proceedings red. Tomas Kliestik; Wyd. Zilina: University of Zilina, 2018, Part I - Economic Impact of Migration; p-ISBN: 978-80-8154-249-7;

8.    Wszelaki A., Strojek-Filus M., Tkocz-Wolny K.: Assessment of Environmental Reporting of Energy Sector Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Light of Directive 2014/95/EU; Tytuł całości: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings; Wyd.  Sofia : STEF92 Technology, 2018; Vol. 18, p-ISBN: 978-619-7408-48-5; DOI: 10.5593/sgem2018/5.3;

9.     Wszelaki A., Tkocz-Wolny K.: Assessment of CSR disclosures in the business entity's annual report in the light of applicable legal regulations on the example of ENEA Group in 2016-2017; Tytuł całości: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2018. Conference Proceedings vol. 5; wyd. Sofia : STEF92 Technology, 2018; Nr części: Modern Science iss. 1.3 - Finance, economics and tourism; p-ISBN: 978-619-7408-63-8; DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.3;

10.    Wszelaki A., Tkocz-Wolny K.: Analysis of the adopted simplifications in the non-complience with the prudence principle in the accounting of micro entities in the light of legal regulations and conducted surveys. Tytuł całości: Knowledge for market use 2018. Public finances in the background of sustainable development. International Scientific Conference Proceedings / eds. Pavla Slavickova, Tomas Talasek; The International Scientific Conference Knowledge for Market Use - Olomouc, 2018.09.06, 2018.09.07 ; Department of Applied Economics, Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc; e-ISBN: 978-80-244-5392-7;

11.    Wszelaki A., Tkocz-Wolny K.: Konta księgowe i zasady ich funkcjonowania [w] Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF red. nauk. Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff, PWN, 2018;

12.    Wszelaki A.,  Tkocz-Wolny K.: Ustalanie wyniku finansowego oraz innych dokonań finansowych jednostki [w] Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF red. nauk. Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff ,PWN, 2018;

13.    Wszelaki A.: Elements shaping the company's financial result in terms of the polish balance sheet law (Elementy kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa w ujęciu polskiego prawa bilansowego) [w]  Oсвіта і суспільство III. (red.) Тетяни Несmоренко; Ренати Бернатової; Яни Бургерової . ISBN 978-8-62683-26-0.; s. 290-297. Wyd. Вища школа управління і адміністрації в Ополє. Бердянськ 2018 p-ISBN: 978-83-62683-26-0
Wszelaki A., Kuzior A., Poniatowska L.: Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych. CeDeWu, 2018, Warszawa, ISBN: 978-83-8102-011-4;

14.    Strojek-Filus M., Wszelaki A.: Rachunkowość instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych. Zbiór zadań. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2018 , ISBN: 978-83-7875-435-0;

15.    Wszelaki A.: Istota i szacowanie istotności w badaniu sprawozdania finansowego
w ujęciu polskich regulacji prawnych oraz praktyki gospodarczej. "Studia Ekonomiczne. Współczesne Finanse", nr 345(11) z 2017 roku;

16.    Wszelaki A., Strojek-Filus M., Tkocz-Wolny K. , Adamek-Hyska D.: Information scope of financial statements of small entities in Poland in light of accounting principles [w] Modern Science Book 1 volume III, SGEM 2017, Bułgaria; ISBN 978-619-7408-15-7; ISSN 2367-5659; DOI: 10.5593/sgemsocial2017/13 (S03.S048);

17.    Wszelaki A., Strojek-Filus M., Tkocz-Wolny K.: Ecological accounting in Poland – diagnosis of good and bad practices, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference proceedings Vol. 17, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2017/53;

18.    Wszelaki A.: Wykorzystanie wartości godziwej w wycenie środków trwałych  w regulacjach MSR nr 16 oraz MSSF nr 13.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 4/2016 (82) cz.1., Szczecin 2016, DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-45;

19.    Wszelaki A.: Zasady wyceny należności kredytowych w bankach w świetle regulacji MSR/MSSF. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 445,  2016, ISSN 1899-3192;

20.    Wszelaki A.: Procedures and techniques of internal audit in public administration in view of Polish legislation. [w] red. В. Дучмала, Т.П. Несторенко, Т. Покуси. – Бердянськ : Видавець Ткачук: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego pedagogicznego w Berdiańsku, Berdiańsk 2016 Ukraina, ISBN 978-617-7291-44-1;

21.    Wszelaki A. : Polityka bilansowa w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących należności kredytowe na przykładzie Banku A [ w] red. J.Pfaff, A.Kostur:  Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego.   Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 201, Katowice 2014;

22.    Wszelaki A: Kwestie podatkowe w obszarze w obszarze utworzenia rezerw celowych w bankach. [w] red. Z.Luty, A.Łakomiak, A.Mazur: Branżowe problemy rachunkowości i podatków. Wyd UE we Wrocławiu, Wrocław 2014;

23.    Wszelaki A: Rachunkowość kreatywna- zjawisko pozytywne czy negatywne? Ujęcie teoretyczne [w] red. Joanna Żabińska: Praktyczne przejawy ekspansji kapitału finansowego. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 55, Poznań  2014;

24.    Wszelaki A: Problems of harmonization of the principles of impairment losses on loans and advances of the bank in the IAS and national regulations [w] red. J.Pfaff, H.Buk:  Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej.   Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 164, Katowice 2014;

25.    Wszelaki A., Kumor I.: Aktywa pieniężne i rozrachunki. Zbiór zadań. Wydanie 2. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013;

26.    Wszelaki A.: Kwantyfikacja indywidualnego ryzyka kredytowego w banku komercyjnym [w] red. B.Micherda, M.Adrzejewski: Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego. Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2013;

27.    Wszelaki A.: Należności i zobowiązania [w] red. H.Buk: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Część 1.. Podręcznik wyd. UE w Katowicach. Katowice 2013;

28.    Wszelaki A.: Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011;

29.    Wszelaki A., Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M.: Zasady rachunkowości bankowej. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011;

30.    Wszelaki A., Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M.: Zasady rachunkowości bankowej. Zbiór ćwiczeń. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.

Dodatkowe

  - stopień zawodowy „Samodzielny pracownik bankowy” nadany przez Związek Banków Polskich w 2002 roku