Przejdź do menu Przejdź do treści

dr inż.Kamila Bartuś

Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju
Bogucicka 3
Budynek: B; pok. 116
40-228Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w czasie semestru letniego 2023/24 odbywać się będą, po uprzednim kontakcie mailowym:

 • piątki 17.10-18.50

Kontakt poprzez meet: meet.google.com/lookup/hkm6lxwqqy  oraz e-mail: kamila.bartus@ue.katowice.pl

Seminarium dyplomowe:

podane na classroomie

Link do meet: meet.google.com/xxm-ccsa-umr

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Dr inż. Kamila Bartuś prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • "Wykorzystanie informatyki i internetu w MŚP",
 • "Handel i rynki elektroniczne",
 • "Technologie informacyjne",
 • "Wstęp do gospodarki elektronicznej",
 • "Prawne aspekty wykorzystania systemów informatycznych",
 • "Systemy informatyczne w gospodarce elektronicznej",
 • "Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych",
 • "Data analysis with QLIK",
 • "Projektowanie procesów informatycznych".

 

 

Zajmowane stanowiska

Specjalizacja naukowo-badawcza

Dr inż. Kamila Bartuś brała udział w takich projektach badawczych jak:

 1. Projekt badawczy: "Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej". Numer UMO-2013/08/B/HS4/00473 (2014 – 2016).
 2. Projekt polsko-czeski pt.: "Multiagent approach in designing enterprises systems". Numer projektu 9010/R14/R15 (2014 – 2015).
 3. Projekt polsko-czeski pt: "Systemy informatyczne do wspomagania decyzji w małych firmach z pogranicza czesko-polskiego". Numer projektu: CZ.3.223.2.0412.02994. (2012-2013).
 4. Projekt EFS „Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności” pod kierownictwem
  prof. dr hab. inż.C. Olszak.

REDAKCJE NAUKOWE:

 1. Ostoj I., Bartuś K., (red.) (2020): Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020. 

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku angielskim):

 1. Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2017): Business Intelligence Systems: Barriers during Implementation. [W:] Strategic Performance Management. New Concept and Contemporary Trends, Jabłoński M. (red.), Nova Science Publishers, New York, ISBN 978-1-53612-681-5, ISBN 978-1-53612-682-2 (ebook), s. 299-327.

 2. Bartuś K., Bartuś T. (2015): Author's Project Computer Support Organizational Creativity. In: J. Minster, M. Tvrdikova (ed.), IT for Practice 2015, VSB – Technical University of Ostrava, pp. 107-122, ISBN 978-80-248-3820-5.

 3. Bartuś K., Bartuś T. (2014): Methodology of Implementing Multi Agent Systems to Support Organisation Creativity, Proceedings on IT for Practice,VSB-TU, Ostrava.

 4. Bartuś T., Bartuś K. (2013): Information systems in acquiring, storing and analysing customer information, Proceedings on IT for Practice,VSB-TU, Ostrava.

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku polskim):

 1. Bartuś K. (2017): Architektura komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej. W: Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Red. Celina M. Olszak, Wydawnictwo BECK, Warszawa, ISBN: 978-83-255-9719-1, str. 183-189.

 2. Bartuś K., Bartuś T., Olszak C.M. (2017): Bariery rozwoju systemów wspomagania twórczości organizacyjnej. W: Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej, Wydawnictwo BECK, Warszawa, ISBN: 978-83-255-9719-1, s. 209-222.

 3. Bartuś K. (2015): Koncepcja wykorzystania systemów Competitive Intelligence w działalności organizacji. W: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka 2 przyszłości. 30 lat informatyki na Wydziale Zarządzania UW. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 153-163, ISBN 978-83-63962-75-3.

 4. Bartuś K. (2015): Charakterystyka i ocena wybranych modeli twórczości organizacyjnej. W: D. Jelonek, T. Turek (red.), Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych. Wydawnictwo WWZPCz, Częstochowa , s. 37-47, ISBN 978-83-65179-18-0.

 5. Bartuś K. (2015): Zasoby informacyjne współczesnej organizacji. W: Informatyka dla biznesu, Praca pod red.: C. M. Olszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s.39-75, ISBN 978-83-7875-207-3.

 6. Bartuś K. (2014): Zasoby informacyjne współczesnej organizacji. W: Informatyka dla biznesu, Praca pod red.: C. M. Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 7. Bartuś K. (2014): ICT czynnikiem kluczowym sukcesu firmy. Jak za pomocą BI poznać własną firmę, Professional Publishing, Ostrava.

 8. Bartuś K. (2011): Moduł usługa. W: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red.: C. M. Olszak, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Katowice.

 9. Bartuś K. (2010): Eksploracja danych w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca zbiorowa pod red. C. M. Olszak i E. Ziemby, UE w Katowicach, Katowice.

 10. Bartuś K. (2010): Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej, Praca zbiorowa pod red.: C. M. Olszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

 11. Bartuś K. (2007): „Eksploracja danych”. W: „Strategie i modele gospodarki elektronicznej”, red.: Celina M. Olszak, Ewa Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku angielskim):

 1. Bartuś K. (2017): Use of Competitive Intelligence in the organization - Selected results of research, 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, p-ISBN: 978-83-65605-03-0, Toruń.

 2. Olszak C.M., Bartuś K., Bartuś T. (2007): Application of Web Mining in creating a long Lasting Customer Relationship. In: Mass-Customization. Ed by. K. Winczura. University of Information Technology and Management, Rzeszów.

 

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku polskim):

 1. Bartuś K. Batko K., Lorek P. (2018):  Wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence, Competitive Intelligence i Big Data w przedsiębiorstwach województwa śląskiego. Przegląd Organizacji 2(2018),  ISSN: 0137-7221.

 2. Bartuś K., Batko K., Lorek P. (2017): Diagnoza wykorzystania Big data w organizacjach. „Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) Wydawnictwo UE Wrocław, ISSN 1507-3858.

 3. Bartuś K., Bartuś T. (2016): Konceptualny model Competitive Intelligence. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 278, 2016, str. 105-119. ISSN 2083-8611.

 4. Bartuś K. (2015): Innowacyjne zastosowanie systemów Competitive Intelligence do wspomagania twórczości organizacyjnej. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, Nr 212, s. 5-13, ISSN 2083-8611.

 5. Olszak C.M., Bartuś K. Billewicz G. (2015): Wykorzystanie systemów klasy CRM w działalności biznesowej przedsiębiorstw – wybrane wyniki badań. „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Nr 232, s. 178-192, ISSN 2083-8611.

 6. Olszak C.M. Bartuś K. Billewicz G. (2014): Skala wykorzystania innowacyjnej strategii zarządzania relacjami z klientami-wybrane wyniki badań. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Red. nauk.: Henryk Bieniok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 7. Bartuś K. Bartuś T. (2014): Systemy informatyczne w pozyskiwaniu, przechowywaniu i analizowaniu informacji o klientach. Zeszyty Naukowe UE, Red. nauk.: Barbara Kos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 8. Bartuś K., Bartuś T. (2012): Zastosowanie analitycznych systemów zarządzania relacjami z klientami w przetwarzaniu wiedzy o klientach rynku elektronicznego [w:] Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod red.: C. M. Olszak, E. Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 9. Bartuś K., Bartuś T. (2010): Technologia inteligentnych agentów na rynku elektronicznym. W: Zeszyty naukowe UE we Wrocławiu, pod red. Jadwigi Sobieskiej-Karpińskiej, Wrocław.

 10. Bartuś K. (2010): Eksploracja danych w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca zbiorowa pod red. C. M. Olszak i E. Ziemby, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.

 11. Bartuś K., Bartuś T. (2010): Technologia inteligentnych agentów na rynku elektronicznym. W: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. J. Sobieskiej-Karpińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 90-104.

 12. Olszak C. M., Bartuś K. (2009): Analiza i ocena wybranych modeli eksploracji danych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 253-262.

 13. Olszak C. M., Bartuś K., Bartuś T. (2006): „Wykorzystanie wybranych technik drążenia danych w systemach zarządzania relacjami z klientami”, [w:] „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”, red.: Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

 14. Bartuś K., Bartuś T. (2006): „Zastosowanie wybranych źródeł pozyskania informacji w zarządzaniu relacjami z klientami”, [w:] „Informatyka w zarządzaniu logistyką” red.: Janusz K. Grabara, PTI, Szczyrk.

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze dr inż. Kamili Bartuś skierowane są na takie obszary jak: wykorzystanie systemów Business Intelligence, Competitive Intelligence, Big Data, analiza konkurencyjności oraz techniki i metody eksploracji danych w zastosowaniach ekonomicznych.

Dr inż. Kamila Bartuś brała udział w licznych szkoleniach, takich jak:

1.       Prince2 Foundation, 2019 (certyfikat)

2.       Agile  Foundation, 2019 (certyfikat)

3.       Podstawy audytu z programem ACL z PwC SDC, Katowice 9 czerwca 2016

4.       Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania, IMPULS BPSC, Chorzów 2-8 lipca 2009

5.       Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania, IMPULS BPSC, Chorzów, 1-5 luty 2008.

6.       System Impuls dla dydaktyki, Chorzów 05 luty 2008 roku.

7.      ACL 105 Podstawy ACL: Definicje i praktyka, Bielsko-Biała 25 listopada 2008.

7.       ACL: Audyt zasobów Informacyjnych, Katowice, 2008

8.       SAP Business One: Projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem systemu informatycznego SAP BO, Katowice 17-27 wrzesień 2007 roku.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca