Ph.D. Tomasz Bartuś, Asisstant Professor

Major  chapters in monographs (in English)

 1. Olszak C. M., Bartuś T.: Multi-Agent Framework for Social Customer Relationship Management Systems, [W:] Issues in Informing Science and Information Technology (IISIT), 2013 Volume 10, str. 367-387.

 2. Olszak C. M., Bartus T.: Model for Social Customer Relationship Management. Multi-Agent Approach [W:] Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), 2013 Vol. 11, No. 3, Part 1 str. 116-130. Link do publikacji

 3. Bartuś T., Bartuś K.: Computer systems in acquiring, storing and analysing customer information, [W:] Proceedings of the IT for Practice,VSB-TU, Ostrava 2013, str. 2. 

 4. Bartuś, T.: Intelligent Agents in Customer Relationship Management. Proceedings on IT for Practice, VSB-TU, Ostrava 2012, s. 1-11 Link do publikacji

Major chapters in monographs (in Polish)

 1. Bartuś T.: ICT czynnikiem kluczowym sukcesu firmy. Jak za pomocą BI poznać własną firmę, Ostrava 2013 (współautor).

 2. Bartuś T.: Moduł sprzedaży. W: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. C.M. Olszak i G. Billewicz, ŚWSZ w Katowicach, Katowice 2011, s. 163-174.

 3. Bartuś T.: Systemy zarządzania relacjami z klientami na potrzeby organizacji opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcją C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, s. 337-362.

 4. Bartuś T.: Wykorzystanie inteligentnych agentów w organizacjach opartych na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca pod redakcją C. M. Olszak, E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010, s. 301-316.

 5. Bartuś T.: Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej. Praca zbiorowa pod redakcją C. M. Olszak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, s. 11-37.

 6. Bartuś T., Olszak C. M.: Systemy CRM w analizie zachowań klientów na rynku. W: Zachowania konsumentów – stagnacja czy zmiany. Praca pod redakcją Z. Kędzior, G. Maciejewskiego. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2008, s. 138-146.

 7. Bartuś T.: Systemy zarządzania relacjami z klientami. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Praca pod redakcją C. M. Olszak i E. Ziemby. PWN, Warszawa 2007, s. 316-34.

Major research papers (in English)

 1. Olszak C. M., Bartuś K., Bartuś T.: Application of Web Mining in creating a long Lasting Customer Relationship. In: Mass-Customization. Ed by. K. Winczura. University of Information Technology and Management, Rzeszów 2007.

Major research papers (in Polish)

 1. Bartuś T., Bartuś K.: Systemy informatyczne w pozyskiwaniu, przechowywaniu i analizowaniu informacji o klientach, Zeszyty Naukowe UE, Katowice, 2013 (w druku).

 2. Bartuś. T.: Wdrażanie systemów zarządzania relacjami z klientami w organizacjach w: transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań empirycznych. Praca zb. pod red. B. Kos, Katowice 2012, s. 37-46

 3. Bartuś. T.: Zastosowanie inteligentnych agentów w administracji publicznej w TIAPISZ’2012 (w druku).

 4. Bartuś K., Bartuś T.: Technologia inteligentnych agentów na rynku elektronicznym. W: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. J. Sobieskiej-Karpińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 90-104.

 5. Bartuś T.: Propozycja technologii informatycznych do wykorzystania na rynku elektronicznym. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcą R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 61-70.

 6. Bartuś T.: Wiedza, jako zasób organizacji wspomagający zarządzanie relacjami z klientami. W: Technologie informacyjne dla społeczeństwa. Praca pod redakcją W. Chmielarza, T. Parysa. Wyższa Szkoła Informatyczno – Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2009, s. 65-80.