Ph. D. Kamila Bartuś, Asisstant Professor

Major  chapters in monographs (in English)

 1. Bartuś K. Bartuś T.:  Methodology of Implementing Multi Agent Systems to Support Organisation Creativity, Proceedings on IT for Practice,VSB-TU, Ostrava 2014

 2. Bartuś T., Bartuś K.: Information systems in acquiring, storing and analysing customer information, Proceedings on IT for Practice,VSB-TU, Ostrava 2013

Major chapters in monographs (in Polish)

 1. Bartuś K.: Zasoby informacyjne współczesnej organizacji. W: Informatyka dla biznesu, Praca pod red.: C. M. Olszak, UE, Katowice 2014.

 2. Bartuś K.: ICT czynnikiem kluczowym sukcesu firmy. Jak za pomocą BI poznać własną firmę, Ostrava 2013 (współautor).

 3. Bartuś K.: Moduł usługa. [w]: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red.: C. M. Olszak, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, Katowice 2011.

 4. Bartuś K.: Eksploracja danych w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca zbiorowa pod red. C. M. Olszak i E. Ziemby, UE w Katowicach, Katowice 2010.

 5. Bartuś K.: Przewodnik do obsługi platformy e-learningowej, Praca zbiorowa pod red.: C. M. Olszak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.

 6. Bartuś K.: „Eksploracja danych”, [w:] „Strategie i modele gospodarki elektronicznej”, red.: Celina M. Olszak, Ewa Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Major research papers (in English)

 1. Olszak C. M., Bartuś K., Bartuś T.: Application of Web Mining in creating a long Lasting Customer Relationship. In: Mass-Customization. Ed by. K. Winczura. University of Information Technology and Management, Rzeszów 2007

Major research papers (in Polish)

 1. Olszak C.M. Bartuś K. Billewicz G.: Skala wykorzystania innowacyjnej strategii zarządzania relacjami z klientami-wybrane wyniki badań. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Red. nauk.: Henryk Bieniok, UE Katowice 2014.

 2. Bartuś K. Bartuś T.: Systemy informatyczne w pozyskiwaniu, przechowywaniu i analizowaniu informacji o klientach. Zeszyty Naukowe UE, Red. nauk.: Barbara Kos, UE Katowice 2014.

 3. Bartuś K., Bartuś T.: Zastosowanie analitycznych systemów zarządzania relacjami z klientami w przetwarzaniu wiedzy o klientach rynku elektronicznego [w:] Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod red.: C. M. Olszak, E. Ziemba, UE Katowice 2012.

 4. Bartuś K., Bartuś T.: Technologia inteligentnych agentów na rynku elektronicznym. W: Zeszyty naukowe UE we Wrocławiu, pod red. Jadwigi Sobieskiej-Karpińskiej, Wrocław 2010.

 5. Bartuś K.: Eksploracja danych w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Praca zbiorowa pod red. C. M. Olszak i E. Ziemby, UE w Katowicach, Katowice 2010.

 6. Bartuś K., Bartuś T.: Technologia inteligentnych agentów na rynku elektronicznym. W: Informatyka ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu. Praca zbiorowa pod red. J. Sobieskiej-Karpińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 90-104.

 7. Olszak C. M., Bartuś K.: Analiza i ocena wybranych modeli eksploracji danych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, s. 253-262.

 8. Olszak C. M., Bartuś K., Bartuś T.: „Wykorzystanie wybranych technik drążenia danych w systemach zarządzania relacjami z klientami”, [w:] „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”, red.: Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006.

 9. Bartuś K., Bartuś T.: „Zastosowanie wybranych źródeł pozyskania informacji w zarządzaniu relacjami z klientami”, [w:] „Informatyka w zarządzaniu logistyką” red.: Janusz K. Grabara, PTI, Szczyrk 2006.