Ph. D. Paweł Lorek, Asisstant Professor

Major chapters in monographs (in English)

  1. Lorek P.: Improving Competitiveness of Power Sector by Applying Artificial Intelligence Methods. W: Proceeding of the IT for Practice 2013 16th International Conference on Information Technology for Practice. Red.: J. Ministr, M. Tvrdíková. Ostrawa 2013.

Major chapters in monographs (in Polish)

  1. Lorek P.: Moduł produkcji. W: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw. Praca pod redakcją C. M. Olszak i G. Billewicz. Wydawnictwo ŚWSZ w Katowicach, Katowice 2011.

Major research papers (in Polish)

  1. Lorek P.: Metody optymalizacji decyzji gospodarczych na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. W: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych. Studia Ekonomiczne, Nr 113, Praca pod redakcją C. Olszak i E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012

  2. Lorek P.: Sieci neuronowe w optymalizacji i prognozowaniu decyzji zarządczych oraz programowaniu zrównoważonego rozwoju. W: Technologie informacyjne w transformacji współczesnej gospodarki. Studia Ekonomiczne, Nr 100, Praca pod redakcją C. Olszak i E. Ziemby. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.

  3. Lorek P.: Przydatność wybranych typów sieci neuronowych do prognozowania zmienności cen energii elektrycznej. W: Informatyka ekonomiczna nr 22. Praca pod redakcją J. Korczaka, H. Dudycz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 212, Wrocław, 2011.

  4. Lorek P.: Efektywność ewolucyjnego uczenia radialnej sieci neuronowej w procesie generowania rozwiązań z zastosowaniem algorytmów genetycznych. W: Modele statystyczne relacji gospodarczych i społecznych. Praca pod redakcją W. Szkutnika. Wydawnictwo ŚWSZ w Katowicach, Katowice 2011.

  5. Lorek P.: Obszary zastosowań sieci neuronowych w biznesie. W: Informatyka Ekonomiczna nr 15. Praca pod redakcją J. Sobieskiej-Karpińskiej. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.

  6. Lorek P.: Sieci neuronowe w ochronie środowiska. W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Problemy, praktyka, perspektywy. Praca pod redakcją E. Lorek. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.

  7. Lorek P.: Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W: Zeszyty Naukowe ŚWSZ w Katowicach nr 21. Praca pod redakcją R. Michalskiego. Wydawnictwo ŚWSZ w Katowicach, Katowice 2009.