Participants

 

Our conference gathered 90 participants, representing 27 research institutions, including 17 Polish institutions and 10 foreign ones.

Foreign institutions represented at the conference:

 

 • Duale Hochschule Baden Württemberg Lörrach (Germany)
 • Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (Germany)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
 • Széchenyi István University (Hungary)
 • University of Economics in Bratislava (Slovakia)
 • University of Milan (Italy)
 • Universitat Politecnica De Valencia (Spain)
 • University of Sassari (Italy)
 • University of Split (Croatia)
 • Windesheim University of Applies Sciences, Zwolle (Holland) 

 

Polish institutions represented at the conference: 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach