Contact

Photo of Monika  Dziechciarz-Wnuk

Monika Dziechciarz-Wnuk


Internal Aiditor
ks. bpa S. Adamskiego 7
Building: N; room: 117
40-069 Katowice

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice