Bal, który odbył się w 2011 roku. foto: kaczmarek.art.pl