Bal, który odbył się w 2015 roku. foto. Aleksander Kaczmarek