Kontakt

 

Dzień Internacjonalizacji organizowany jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Adres: Budynek Rektoratu pok. 1/22 - 1/26
            ul. 1 Maja 50
            40-287 Katowice 

Kontakt: Izabela Weselska
                
tel. 032 257 73 89
                izabela.weselska@ue.katowice.pl