Prezentacje:

1. Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach - Anna Łukaszkiewicz-Kierat

Jak odnaleźć swoje miejsce w Programie Horyzont 2020 Jak odnaleźć swoje miejsce w Programie Horyzont 2020

 

2. Narodowe Centrum Nauki  - dr Katarzyna Jarecka-Stępień Koordynator Dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Prezentacja oferty grantów dot. współpracy międzynarodowej

 

3. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - dr Witold Wieczorek Departament Współpracy Terytorialnej dr Witold Wieczorek 

Międzynarodowe programy Interreg dostępne dla śląskich instytucji

 

4. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) - Katarzyna Pietruszyńska Katarzyna Pietruszyńska

NAWA – Programy wspierające mobilność nauki

 

5. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja Programu Erasmus+  - Małgorzata Członkowska-Naumiuk 

Erasmus+ dla szkół wyższych – mobilność i projekty edukacyjne

 

6. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - prof. dr hab. Sławomir Smyczek prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektu ,,Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness” realizowanego z Programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne

 

7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Magdalena Jagodzińska 

Jak fundusze europejskie wspierają działalność naukowo – badawczą

 

8.  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - Natalia Kozłowska

Oferta stypendialna Fulbrighta dla Polaków, możliwości wyjazdu na studia, badania lub wykłady do USA (dla naukowców przed i po doktoracie)

 

9. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) - dr Elisabeth Venohr dr Elisabeth Venohr

DAAD – Research in Germany (in English)