Prezentacje - Dzień Internacjonalizacji 10.06.2021 r.:

1. Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach - Anna Łukaszkiewicz-Kierat, Agnieszka Wyżgolik

Horyzont Europa – nowy, ambitny i nastawiony na rezultaty program badań międzynarodowych (cz. I Anna Łukaszkiewicz-Kierat)

Horyzont Europa – nowy, ambitny i nastawiony na rezultaty program badań międzynarodowych (cz. II Agnieszka Wyżgolik)

 

2. Narodowe Centrum Nauki, Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu - dr Anna Wiktor

Prezentacja oferty grantów dot. współpracy międzynarodowej

 

3. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej – dr Monika Strojecka-Gevorgyan

Współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna – programy Interreg na lata 2021-2027

  

4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja Programu Erasmus+  i Europejskiego Korpusu Solidarności – Renata Decewicz, Anna Bielecka

Erasmus+ 2021-2027 dla szkół wyższych – mobilność i projekty edukacyjne

 

5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – dr Ewa Wójcik

Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektu ,,Economics of Sustainability” realizowanego z Programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne

 

6. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Dyrektor Biura Programów dla Naukowców – Agnieszka Stefaniak-Hrycko

NAWA – Programy wspierające mobilność naukową

 

7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Doradca Strategiczny – Zygmunt Krasiński

NCBR – Programy wspierające działalność naukowo-badawczą

 

8.  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - Natalia Kozłowska

Oferta programu Fulbrighta wspierająca współpracę polsko-amerykańską