Program wydarzenia

Dzień Internacjonalizacji

Katowice, 9.06.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Aula im. Zbigniewa Messnera w budynku CNTI,
ul. Bogucicka 5, Katowice

 

Program
08.00-09.00Rejestracja uczestników
09.00-09.10

Powitanie i słowo wstępne

 

prof. dr hab. Sławomir Smyczek 
Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

09.10-09.20

Uroczyste otwarcie

 

   prof. dr hab. Maciej Nowak

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej  

Panel I
9.20-09.45

Rozwój kadr i kariera naukowa w Programie Horyzont Europa

 

Agnieszka Kwiatkowska
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Zachodnia przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

09.45-10.30

Wsparcie sektora nauki w programach Interreg – dobre praktyki i oferta programów na lata 2021-2027

 

Paulina Muchla
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10.30-10.45Przerwa kawowa
Panel II
10.45-11.30

Erasmus+ 2021-2027 dla szkół wyższych – mobilność i projekty edukacyjne

 

Beata Skibińska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 

11.30-12.00

Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektu ,,Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges” realizowanego z Programu Erasmus+ Partnerstwa współpracy w szkolnictwie wyższym

 

dr Artur Ochojski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

12.00-12.45 

NAWA – Programy wspierające mobilność naukową

Katarzyna Pietruszyńska
Biuro Programów dla Naukowców Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 

12.45-13.15 
Lunch 
Panel III
13.15-13.45

NCBR: programy wspierające działalność badawczą

 

Magdalena Chomicka
Dział Krajowego Punktu Kontaktowego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

13.45-14.15

Oferta Programu Fulbrighta wspierająca współpracę polsko-amerykańską

 

dr Barbara Lewicka
Ambasadorka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 

14.15-14.30

Wyróżnienie Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach InterStar 2022

 

Podsumowanie i zakończenie 

Pliki do pobrania