Przejdź do menu Przejdź do treści

Program wydarzenia

Dzień Internacjonalizacji

Katowice, 06.06.2024
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Aula im. prof. Zbigniewa Messnera w budynku CNTI,
ul. Bogucicka 5, Katowice

 

Program
08.00-09.00Rejestracja uczestników
09.00-09.05

Powitanie i słowo wstępne

 

prof. dr hab. Sławomir Smyczek 
Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

09.05-09.15

Uroczyste otwarcie

 

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Panel I
09.15-09.45

Horyzont Europa jako program możliwości rozwoju kariery naukowej

 

Agnieszka Kwiatkowska
Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Zachodnia
przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

09.45-10.15

Horyzont Europa: najciekawsze możliwości

 

dr inż. Marzena Łazarczyk
Sekcja ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej
Krajowy Punkt Kontaktowy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

10.15-10.45

Wsparcie sektora nauki w programach Interreg – dobre praktyki i oferta programów na lata 2021-2027

 

dr Monika Strojecka-Gevorgyan
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10.45-11.00Przerwa kawowa
Panel II
11.00-11.30

Mobilności i projekty edukacyjne w programie Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności jako wsparcie procesów umiędzynarodowienia uczelni

 

Marta Iwańska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Erasmus+ InnHUB Katowice
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

11.30-12.00

Jak budować partnerstwo strategiczne? Doświadczenia z projektów Erasmus+ (DANTE, REACCT, ET CASE) i NAWA (ExCORE)

 

dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

12.00-12.30

NCN - Programy realizowane we współpracy międzynarodowej

 

Alicja Dyląg
Dział Współpracy Międzynarodowej
Narodowe Centrum Nauki

12.30-13.00

W poszukiwaniu ścieżek umiędzynarodowienia

 

dr Zofia Sawicka
Zastępca Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

13.00-13.30Lunch 
Panel III
13.30-14.00

Metropolia dla Nauki

 

dr Łukasz Łata
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

14.00-14.30

Oferta Programu Fulbrighta wspierająca współpracę polsko-amerykańską

 

Łukasz Chyla
Ambasador Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 

14.30-14.45

Wyróżnienie Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach InterStar 2024

 

Podsumowanie i zakończenie

Organizator:

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

siedziba biura: 40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50, Budynek Rektoratu pok. 1/22- 1/26

tel. 32 257 73 89, 32 257 71 24

e-mail: dmm@ue.katowice.pl 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca