DZIEŃ INTERNACJONALIZACJI 

Katowice,  06.06.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sala 2.19 w budynku CNTI, ul. Bogucicka 5, Katowice

 

Program

8.00-8.40 Rejestracja uczestników
8.40-8.50

Powitanie i słowo wstępne

prof. dr hab. Sławomir Smyczek 
Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

8.50-9.00

Uroczyste otwarcie

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE 
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Panel I
9.00-9.45

Jak odnaleźć swoje miejsce w Programie Horyzont 2020

Anna Łukaszkiewicz-Kierat 
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

9.45-10.15

Prezentacja oferty grantów dot. współpracy międzynarodowej

dr Katarzyna Jarecka-Stępień 
Koordynator Dyscyplin w Dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce 
Narodowe Centrum Nauki

10.15-10.45

Międzynarodowe programy Interreg dostępne dla śląskich instytucji

dr Witold Wieczorek 
Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

10.45-11.00Przerwa kawowa    

 

Panel II
11.00-11.45

NAWA – Programy wspierające mobilność nauki

Katarzyna Pietruszyńska 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

11.45-12.30       

Erasmus+ dla szkół wyższych – mobilność i projekty edukacyjne 


Małgorzata Członkowska-Naumiuk 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+

12.30-13.00  

Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektu ,,Enhancing quality in innovative higher education about consumer awareness” realizowanego z Programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne

prof. dr hab. Sławomir Smyczek 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

13.00-13.30  Lunch  
Panel III
13.30-14.00 

Jak fundusze europejskie wspierają działalność naukowo – badawczą

Magdalena Jagodzińska 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

14.00-14.30 

Oferta stypendialna Fulbrighta dla Polaków, możliwości wyjazdu na studia, badania lub wykłady do USA (dla naukowców przed i po doktoracie)

Natalia Kozłowska 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

14.30-15.00

DAAD – Research in Germany (in English)

dr Elisabeth Venohr 
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

15.00-15.15

Wyróżnienia Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Podsumowanie i zakończenie