DZIEŃ INTERNACJONALIZACJI 

Katowice,  10.06.2021

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

       Program
09.00-09.10

Powitanie i słowo wstępne

prof. dr hab. Sławomir Smyczek 
Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

09.10-09.20

Uroczyste otwarcie

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Panel I
9.20-10.15

Horyzont Europa – nowy, ambitny i nastawiony na rezultaty program badań międzynarodowych

 

Anna Łukaszkiewicz-Kierat
Agnieszka Wyżgolik
Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

10.15-10.45

Prezentacja oferty grantów dot. współpracy międzynarodowej

dr Anna Wiktor
Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu 
Narodowe Centrum Nauki

10.45-11.15

Współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna – programy Interreg na lata 2021-2027

dr Monika Strojecka-Gevorgyan
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11.15-11.30Przerwa    

 

Panel II
11.30-12.15

Erasmus+ 2021-2027 dla szkół wyższych – mobilność i projekty edukacyjne

Renata Decewicz
Anna Bielecka
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

12.15-12.45     

Dobre praktyki aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na przykładzie projektu
"Economics of Sustainability" realizowanego z Programu Erasmus+ partnerstwo strategiczne


dr Ewa Wójcik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

12.45-13.30 

NAWA – Programy wspierające mobilność naukową

Agnieszka Stefaniak-Hrycko
Dyrektor Biura Programów dla Naukowców
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

13.30-13.45 
Przerwa 
Panel III
13.45-14.15

NCBR – Programy wspierające działalność naukowo-badawczą

Zygmunt Krasiński
Doradca Strategiczny
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

14.15-14.45

Oferta Programu Fulbrighta wspierająca współpracę polsko-amerykańską

Natalia Kozłowska 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

14.45-15.00

Wyróżnienia Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej za wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Podsumowanie i zakończenie