Przejdź do menu Przejdź do treści

Laureatka InterStar 2016

 

dr Patrycja Klimas

Wydział Zarządzania

Katedra Teorii Zarządzania

 

Dr Patrycja Klimas – specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, zwłaszcza sprawności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, współdziałania w sieciach, innowacyjności, modeli biznesu oraz metodyki badań ilościowych. Na jej dorobek naukowy składa się ponad 60 publikacji z zakresu zarządzania strategicznego w postaci monografii, rozdziałów monografii, artykułów w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Swoje referaty wygłaszała podczas niemal 80 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jej rozprawa doktorska została uhonorowana prestiżową nagrodą Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za najlepszą rozprawę z obszaru nauk o zarządzaniu obronioną w latach 2012-2013; jest również stypendystką MNiSW w ramach konkursu dla wybitnych młodych naukowców. Jak do tej pory jest realizatorką dziewięciu projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, NCN oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem European Academy of Management, Strategic Management Society, Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jako ekspert oraz recenzent stale współpracuje z NCN oraz krajowymi i zagranicznymi czasopismami, w tym z wydawnictwami posiadającymi IF np. European Management Review, czy Industrial Marketing Management.

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3