Przejdź do menu Przejdź do treści

Laureatka InterStar 2019

 

dr Anna Urbanek

Wydział Ekonomii

Katedra Transportu

 

Dr Anna Urbanek jest adiunktem w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki zrównoważonej mobilności miejskiej oraz wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na sektor transportu. Wyniki swoich badań prezentowała na kilkudziesięciu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych m.in. w Chinach, Słowenii oraz Słowacji. Dwukrotnie występowała również w roli wykładowcy na zagranicznych uczelniach we Włoszech oraz w Słowenii. W ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc” uczestniczyła w dwutygodniowym programie w University of Alberta w Kanadzie. Swoje prace publikuje w międzynarodowych czasopismach i monografiach. Jest członkiem Komisji Transportu PAN oddziału w Katowicach, a także World Conference on Transport Research Society (WCTRS). 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca