Przejdź do menu Przejdź do treści

Laureaci wyróżnienia im. prof. Kornelii Karcz

 

Laureat 2021 - prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

10 czerwca 2021 r. po raz drugi zostało przyznane Wyróżnienie im. prof. Kornelii Karcz za szczególny wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Wyróżnienie z rąk Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomira Smyczka otrzymała prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

 

Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska jest Kierownikiem Katedry Informatyki, Kolegium Informatyki i Komunikacji oraz Kuratorem Kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dorobek naukowy Pani Profesor koncentruje się na zagadnieniach modelowania architektury systemowej organizacji społeczno-gospodarczych oraz na problemach zarządzania zasobami i usługami informatycznymi (service science). Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członkiem Association for Information Systems (AIS), oraz członkiem Zarządu  Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Katowice Chapter. Prof. M. Pańkowska była Przewodniczącą Komitetu Programowego Konferencji Międzynarodowych, takich jak Information System Development (ISD) w 2016 r. i Business Informatics Research (BIR) w 2019 r. Konferencje odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Aktywnie działa na rzecz internacjonalizacji uczelni, koordynuje zajęcia dydaktyczne odbywającego się corocznie od 2011 przedsięwzięcia dydaktycznego International Week "Internet Communication Management", w ramach którego zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzą wykładowcy zagraniczni z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Afryki w ramach programów Erasmus, Erasmus+ i Ceepus. Prof. M. Pańkowska przyczyniła się do znacznego wykorzystania środków programu Ceepus i jest w Polsce kierownikiem projektu Ceepus CIII-BG-1103-05-2021-M-142581 – "Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management". Projekt zakłada współpracę wielu uczelni w obszarze szeroko pojętej informatyki i komunikacji. Działania w projekcie skupiają się głównie na realizowaniu mobilności zarówno wśród studentów, jak i pracowników.

 

Laureat 2018 - prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc

20 czerwca 2018 r. podczas uczelnianego Dnia Internacjonalizacji zostało wręczone Wyróżnienie im. prof. Kornelii Karcz za szczególny wkład w umiędzynarodowienie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Laureatem nagrody została Pani prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc.

 

Dorobek naukowy prof. Szymury-Tyc ewoluował od ekonomii do nauk o zarządzaniu, obejmując w początkowym okresie teorię funkcjonowania rynku, konkurencji i przedsiębiorstwa, poprzez problematykę tworzenia wartości w kontekście marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem, do biznesu międzynarodowego i związanych z nim zagadnień internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia przedsiębiorstw. W ostatnim okresie jej badania naukowe koncentrują się na problematyce uwarunkowań zasobowych internacjonalizacji przedsiębiorstw. Profesor Szymura-Tyc jest aktywnym członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, takich jak European Marketing Academy (EMAC), European International Business Academy (EIBA) i Academy of International Business (AIB). W latach 2011–2018 pełniła funkcję przedstawiciela narodowego Polski w EMAC. Jest zaangażowana naukowo w środowisku międzynarodowym, pełniąc m.in. rolę członka zespołu redakcyjnego wydawnictwa Emerald. 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3