Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada Naukowa IV Sympozjum BPM

prof. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Paula Bajdor, prof. PCz., Politechnika Częstochowska

dr hab. Renata Brajer-Marczak, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. inż. Edyta Brzychczy, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Beata Czarnecka-Chrobot, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni, Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa  

dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Renata Gabryelczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG, Politechnika Gdańska

dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Piotr Grajewski, Uniwersytet Gdański

dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Mariusz Hofman, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. uczelni, Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, prof. PB, Politechnika Białostocka

dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Paweł Mielcarek, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Maciej Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. inż. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Natalia Potoczek, prof. Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

dr hab. Dariusz Put, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

dr hab. inż. Piotr Senkus, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. Piotr Sliż, prof. UG, Uniwersytet Gdański  

dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. inż. Stanisław Stanek, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż. Krzysztof S. Targiel, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Michał Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Artur Walasik, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska

prof. dr hab. Ewa Wanda Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Justyna Berniak-Woźny, Instytut Badań Systemowych PAN

dr inż. Katarzyna Gdowska, Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż. Krzysztof Kluza, Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż. Marek Szelągowski, Instytut Badań Systemowych PAN  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3