Młody, zamyślony Karol Adamiecki siedzi przy biurku

Karol Adamiecki

ur. 17.03.1866 w Kolonii Reden (dzisiejsza Dąbrowa Górnicza)
zm. 16.05.1933 w Warszawie

Patron Wyższej Szkoły Ekonomicznej / Akademii Ekonomicznej w Katowicach w latach 1972-2009

nauczyciel/mistrz: Hipolit Jewniewicz - inż. mechanik, prof. Instytutu Technologicznego w Petersburgu

studia: 1884 - 1890 Instytut Technologiczny Petersburg (inż. mechanik)

uczniowie/młodsi współpracownicy:
Aleksander Bajkowski, Władysław Baliński, Kazimierz Barliński, Stanisław Borkowski, Stanisław Guzicki, Zbigniew A. Heidrich, Marian Kasiński, Benedykt Nawrocki, Maria Ponikowska, Zygmunt Rytel, Zygmunt Sławiński, Eugeniusz Sochaczewski.

1891 - 1898Tow. Zakładów „Huta Bankowa” Dąbrowa Górnicza kreślarz; asystent szefa oddziału walcowni
1899 - 1901Fabryka Kotłów i Zakłady Hutnicze Gustava Hartmanna w Ługańskukierownik walcowni 
1902 - 1905Tow. Akc. Żelaza i Rur Jekaterynosław dyrektor techniczny
1905 - 1906  Ostrowieckie Zakłady Hutnicze S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim dyrektor
1907carskie Ministerstwo Przemysłuwizytator zakładów hutniczych na Uralu
1908 - 1911Zakłady Ceramiczne „Korwinów” k/Częstochowydyrektor
1911 - 1915Biuro Techniczno-Konsultacyjne w Warszawie właściciel, konsultant 
1915 - 1918Zakłady „Lilpop, Rau i Löwenstein” (ewakuowane) Kremienczug doradca
1919 - 1933Politechnika Warszawskaprofesor 
1923 - 1933Akademia Nauk Technicznych w Warszawie członek-korespondent Wydziału Mechanicznego
1923 - 1925Koło Inżynierów Organizacji w Warszawie prezes zarządu
1925 - 1933Instytut Naukowej Organizacji w Warszawie członek-założyciel, dyrektor 
  • teoria harmonizacji pracy
  • koszty wytwarzania, szczególnie koszt czasu
  • kontekst pracy kierowniczej
  • status społeczny nauki organizacji i kierownictwa
  • wychowanie i szkolnictwo techniczno-ekonomiczne
  • rozwój myśli organizatorskiej  
1903„O zasadach pracy zbiorowej” (odczyt w Jekaterynosławiu; tytuł odtwarzany za S. Biedrzyckim /1933/, E. Hauswaldem /1934/) 
1906„Program ulepszeń w technicznej administracji Zakładów Ostrowieckich” (ekspertyza)
1908 „O sprawności roboty zbiorowej w fabryce” (powtórzenie odczytu z 1903 roku w Warszawie) 
1917„Pożądany kierunek wykształcenia technicznego w Polsce” (memoriał) 
1919próba założenia Instytutu Naukowej Organizacji Pracy 
1922powołanie Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na Politechnice Warszawskiej 
1924I Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Pradze (organizator wyjazdu i lider polskiej delegacji, prelegent) 
1924I Zjazd Polski Naukowej Organizacji (inicjator i organizator)
1925utworzenie Instytutu Naukowej Organizacji 
1925II Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Brukseli (negocjator zapobiegający rozłamowi) 
1926założenie „Przeglądu Organizacji” (najstarszego polskiego czasopisma z zakresu organizacji i zarządzania) 
1927wice-przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowej Organizacji 
1927III Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji w Rzymie (współ-prowadzący obrady) 
1928II Zjazd Polski Naukowej Organizacji; uhonorowanie przez uczestników uroczystym adresem i odznaczeniem państwowym (krzyż komandorski z gwiazdą) 
1932plaque d’Or (złota odznaka przyznana na V Międzynarodowym Kongresie Naukowej Organizacji w Amsterdamie) 
1909Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach„Przegląd Techniczny” nr 17, 18, 19, 20 
1923Społeczne znaczenie pracy inżyniera w przemyśle „Przegląd Techniczny” nr 41, 42, 43, 44 
1924Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej„Przegląd Techniczny” nr 49, 52, 53 
1925Stanowisko inżyniera jako kierownika zakładów wytwórczych Naukowa organizacja pracy. I Zjazd Polski 1924, Warszawa
1926H. Le Chatelier: Filozofia systemu Taylora (wybór, układ, tłumaczenie i przedmowa)Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa
1927Uwagi w sprawie kosztów własnych wytwarzania„Przegląd Organizacji” nr 1 
1927Kontrola jako zasada naukowej organizacji„Przegląd Organizacji” nr 5 
1927Generał William Crozier (artykuł w wersji polskiej i angielskiej) „Przegląd Organizacji” nr 10 
1927La théorie de l’harmonisation et les harmonogrammes du prof. Adamiecki (adaptacja Theresy Leroy)"Mon Bureau" nr 11, 12 
1928Henry Le Chatelier jako następca F. W. Taylora (wstęp) Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa
1929Krótki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach „Przegląd Organizacji” nr 5 
1930Naukowa organizacja czy racjonalizacja?„Przegląd Organizacji” nr 1
1930L’Organisation Scientifique ou Rationalisation"Bulletin du Comité National de l’Organisation Française" nr 9
1931Harmonograf„Przegląd Organizacji” nr 1
1931L'harmonogramme ou tableau harmonographique"Mon Bureau" nr 4
1931Graficke znazorneni provozu harmonografeni"Nova Prace" nr 7-8
1931Der Harmonograph, ein neuartiges Mittel zur schaubildlichen Darstellung von Betriebsvorgängen"Wirtschaftlichkeit" nr 108 
1931Le travail collectiff et la loi de l’harmonisation industrieIle"Bulletin du Comité National Belge de l’Organisation Scientifiquel" nr 9, 10, 11, 12 
1932Nauka organizacji i jej rola w życiu gospodarczymWarszawa 1932
1932Application de la science de l’organisation á la vie economique"Bulletin du Comite National de l’Organisation Française" nr 6
1933GarmonografStandartizacja i racjonalizacja, Moskwa-Leningrad 1933
1938O istocie naukowej organizacji (wybór prac z przedmową krajowych i zagranicznych Autorów)Koło Naukowej Organizacji Studentów Politechniki, Warszawa 
1948Harmonizacja pracy (układ i treść przygotowana przez Z. Zbichorskiego)INOiK, Warszawa  
1970O nauce organizacji (wybór prac przygotowany przez Z. Heidricha)PWE, Warszawa 
1985O nauce organizacji (wybór prac przygotowany przez Z. Heidricha) - II wyd. TNOiK i PWE, Warszawa  

Opracowanie merytoryczne: Alojzy Czech