Chóry

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Chór powstał w marcu 2006 roku. Zespół reprezentuje swoją Uczelnię na uroczystościach akademickich, koncertach i wydarzeniach regionalnych, a także konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Koncertował we Włoszech, na Litwie, w Turcji, Hiszpanii, Francji oraz Czechach. 

Zdobył wiele nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych – do najważniejszych należą: Złota Wstęga Solczy – I miejsce w kategorii chórów dorosłych mieszanych na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie (2012), Srebrne Dyplomy w czterech kategoriach na IV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym "Canco Mediterrania" Lloret de Mar – Barcelona (2014), I miejsce w kategorii muzyki sakralnej na VI Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Cracovia Cantans" (2015), I miejsce w kategorii dużych chórów na XXV Tyskich Wieczorach Kolędowych (2016), II nagroda w konkursie chórów na III Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich "Święty Krzyż 2016". Zespół koncertował także na wielu festiwalach w kraju i za granicą, m.in. na IV Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Stambule (2011), na 56. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej "Virgo Lauretana" w Loreto we Włoszech (2016).

Repertuar Chóru obejmuje muzykę dawną, klasyczną, romantyczną oraz współczesną, w tym kompozycje o tematyce sakralnej, aranżacje muzyki rozrywkowej, utwory inspirowane folklorem różnych narodów, a także dzieła wokalno-instrumentalne, jak na przykład: "Requiem" Gabriela Faurego, Missa Brevis Josepha Haydna, "9. Symfonia" Ludwiga van Beethovena. Dyrygentem Chóru od marca 2013 roku jest Michał Brożek.

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Chór został założony w 1945 roku przez przybyłych ze Lwowa do Gliwic studentów i pracowników Politechniki Lwowskiej jako kontynuacja dzieła Lwowskiego Chóru Technickiego. Zespół koncertował w niemal wszystkich krajach Europy, na Syberii, w Kanadzie, USA, Ameryce Południowej, Korei Południowej oraz RPA.

Jest laureatem wielu nagród za społeczną działalność, w tym nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz nagród Prezydenta Miasta Gliwice. Chór zdobył także wiele laurów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. Grand Prix XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej z pucharem Prezydenta RP w Katowicach, I nagrodę w kat. chórów akademickich IX Łódzkiego Festiwalu Chóralnego CANTIO LODZIENSIS, I miejsce i złoty dyplom w kategorii muzyki sakralnej w IV Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym "Canco Mediterrania" w Lloret de Mar), był także uczestnikiem wielu prestiżowych festiwali (w tym III Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, XX Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" w Jarosławiu, VI i VIII Festiwal im. G. G. Gorczyckiego, Choral Festival of Visegrad w Ostrawie, "Styria Canora Chorbegegnungen" w Graz, "PIPERWORKS FESTIVAL" w Dublinie). W swoim repertuarze ma zarówno opracowania muzyki dawnej, jak i współczesnej, polskich i zagranicznych kompozytorów, utwory ludowe, a także duże formy instrumentalno-wokalne (Beethovena, Haendla, Mozarta, Haydna, Verdiego, Ruttera, Twardowskiego, Durufle i innych). Współpracował ze znakomitymi zespołami oraz muzykami: Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO, Gliwicką Orkiestrą Kameralną, prof. Julianem Gembalskim, Małgorzatą Maliszczak (płyta "Missa Nova"), Henrykiem Janem Botorem (płyta kolędowa "Na niebie słychać śpiewy anielskie"). Od 1980 roku Chór jest organizatorem Gliwickich Spotkań Chóralnych. Od 2006 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru jest Tomasz Giedwiłło.

Chór Dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach

Od początku istnienia szkoły muzycznej w jej historię wpisały się muzyczne zespoły: chór dziecięcy i orkiestra szkolna. Pierwsza wzmianka o chórze dziecięcym pochodzi z kroniki szkolnej z 1940 roku. Od tego czasu zespół prowadziło wielu znamienitych dyrygentów i pedagogów. Dzięki nim na przestrzeni wszystkich lat swej działalności chór uświetniał swoimi występami coroczne koncerty szkolne, jubileuszowe i wiele innych wydarzeń artystycznych, jak audycje telewizyjne i koncerty radiowe.

W ostatnich latach zespół prowadzony przez obecnego dyrygenta – Igę Eckert – nawiązał współpracę z Filharmonią Śląską im. H. M. Góreckiego. Chór ma okazję występować z zespołami Filharmonii pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka i wykonywać dzieła największych kompozytorów muzyki światowej: G. Mahlera, H. Berlioza, C. Orffa czy twórców związanych z regionem śląskim, takich jak J. Świder. Wysoki poziom artystyczny chóru był również wielokrotnie doceniany na odbywających się co roku w Zabrzu Przeglądach Chórów Szkół Muzycznych, ostatnio przemianowanych na Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych im. J. Świdra. Zespół nie boi się podejmowania wyzwań również z pogranicza kompozycji rozrywkowych. Warsztaty gospel, muzyki bluesowej i improwizacji prowadzone przez naszych absolwentów i czołowych artystów sceny polskiej – Gabrielę i Wojciecha Gąsiorów, Jana Gałacha, Jakuba Kołodziejczyka, Agnieszkę Olek – przyniosły wiele pozytywnych efektów, stały się kolejną inspiracją do twórczych poszukiwań piękna w muzyce. Niebagatelnym wydaje się fakt, że z roku na rok zespół przyciąga kolejnych miłośników śpiewu – dziś liczy 92 członków. Zaangażowanie w śpiew i radość z niego wynikającą można dostrzec na wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych, a wspólnie spędzony czas podczas prób daje fundamenty niejednej muzycznej przyjaźni.