Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

Przewodniczący Komitetu

Mgr Sebastian Kałużny

Dyrektor Biura Rektorskiego

Zastępca Przewodniczącego Komitetu

Mgr Patrycja Bryłka

Biuro Rektorskie

Sekretarz Komitetu

Dr Jolanta Bernais

Biuro Dydaktyki

Członek Komitetu

Mgr Teresa Chmiel

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Członek Komitetu

Mgr Kinga Faruga-Okrzesik

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Członek Komitetu

Mgr Edyta Gałecka

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Członek Komitetu

Mgr Katarzyna Haśnik

Biuro Badań i Projektów Naukowych

Członek Komitetu

Mgr Paweł Kadłubiak

Biuro Gospodarki Majątkiem

Członek Komitetu

Mgr Marek Kiczka

Rzecznik Prasowy

Członek Komitetu

Mgr Edyta Lachowicz-Santos

Biuro Komunikacji Marketingowej

Członek Komitetu

Mgr Joanna Radziwołek

Kwestor

Członek Komitetu

Mgr Jerzy Stasica

Zespół Pieśni i Tańca Silesianie

Członek Komitetu

Mgr Sylwia Szulik

Ośrodek Historii i Tradycji Akademickich  

Członek  Komitetu

Marek Adamczyk

Parlament Studencki

Członek Komitetu