Uczelnia dziś

Uczelnia dziś

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największą i najstarszą uczelnią ekonomiczną w regionie. Uczelnia powstała w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego – kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Uniwersytet od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną. Kształci na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Dziś na pięciu wydziałach: Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji, Zarządzania oraz na najmłodszym Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku studiuje 11 tysięcy osób.

W swojej 80-letniej tradycji uczelnia wykształciła ponad 80 tys. cenionych przez pracodawców absolwentów. Uniwersytet stale rozszerza swoją ofertę dydaktyczną nie tylko przedmiotowo, ale również podmiotowo – od kilku lat z powodzeniem funkcjonują programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach konsekwentnie realizuje ideę: blisko, międzynarodowo, przez całe życie.