Dla mediów

Informacje o Uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku (1936 r.), jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną.  

Edukacja i nauka

Obecnie w katowickim kampusie oraz filii w Rybniku kształci się w językach polskim i angielskim, na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, blisko 9000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Rocznie uczelnia pozyskuje oraz udostępnia studentom i absolwentom łącznie ok. 1600 ofert rekrutacyjnych, w tym ponad 870 ofert pracy oraz blisko 700 ofert umów zleceń, płatnych staży, praktyk i umów o dzieło; ok. 150 aktualnych ofert pracy w każdym momencie.

Działalność naukowo-badawcza UE Katowice prowadzona jest w dyscyplinach naukowych ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a realizowana jest w ramach czterech Wydziałów: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania.  

Umiędzynarodowienie

Studenci i pracownicy korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ramach blisko 400 umów międzynarodowych. Średniorocznie członkowie społeczności akademickiej odbywają ponad 500 wyjazdów zagranicznych, a uczelnia gości ponad 300 osób z zagranicy.

Uniwersytet konsekwentnie wdraża strategię internacjonalizacji. Jest pierwszą uczelnią w województwie śląskim z międzynarodową akredytacją instytucjonalną CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) – jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych w obszarze edukacji menedżerskiej. Obecnie stara się o kolejne akredytacje międzynarodowe: AACSB – dla uczelni oraz EFMD – dla kierunku International Business (studia II stopnia).

Absolwenci

W swojej 85-letniej tradycji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykształcił ponad 140000 cenionych przez pracodawców absolwentów.

Z danych pochodzących z 4. edycji badania w ramach ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych” (ELA) wynika, że w województwie śląskim, wśród wszystkich uczelni publicznych, to właśnie absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu (1,60 miesiąca), jak i pierwszą pracę na umowę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,12 miesiąca).

Pracodawca

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w premierowym rankingu najlepszych pracodawców magazynu „Forbes” („Poland's Best Employers 2021”) uplasował się na podium zajmując 3. miejsce w kraju w zestawieniu branżowym „szkolnictwo wyższe i nauka” oraz 43. miejsce w kraju w pełnym zestawieniu. Badanie przeprowadzono wśród 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników, a wyniki oparto o blisko 160000 opinii respondentów w 7 obszarach obejmujących: wizerunek i wzrost, rozwój i perspektywy, relacje między pracownikami i zarządzanie, płaca, warunki pracy i sprzęt, zrównoważony rozwój, obciążenie pracą.

Kontakt

Marek Kiczka

Marek Kiczka

Rzecznik prasowy
1 Maja 50
Budynek: Rektorat; pok. 2/24
40-287 Katowice