Organizatorzy

Komitet Honorowy

 • Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak - Jej Magnificencja Rektor, Przewodnicząca Honorowego Komitetu Jubileuszu
 • Prof. dr hab. Maciej Nowak – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej
 • Prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej
 • Mgr Ryszard Wojtkowski – Przewodniczący Rady Uczelni
 • Dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE – Dziekan Wydziału Ekonomii
 • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Dziekan Wydziału Zarządzania
 • Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Dziekan Informatyki i Komunikacji
 • Dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE – Dziekan Wydziału Finansów
 • Dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE – Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia
 • Dr hab. Artur Walasik, prof. UE – Dyrektor Szkoły Doktorskiej 

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. Robert Wolny, prof. UE - Przewodniczący Komitetu
 • dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska
 • dr Marcin Baron
 • dr inż. Kamila Bartuś
 • dr Witold Gradoń
 • dr hab. Magdalena Jaciow, prof. UE
 • dr Krzysztof Niestrój, prof. UE
 • dr Łukasz Szewczyk
 • dr Anna Urbanek
 • Izabela Musiał
 • Aleksandra Prusik
 • Agnieszka Put
 • Sylwia Szulik