Publikacja jubileuszowa

Z okazji rocznicy powstania Uczelni, wydana została publikacja okolicznościowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Księga zawiera historie osób związanych z Uczelnią od początków jej działalności do chwili obecnej. Publikacja ta pozwala spojrzeć na Uczelnię poprzez pryzmat życiorysów, dokonań i zaangażowania osób tworzących historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.