Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „Implementation of COILs in Education on Economics of Climate Change (Wdrożenie metody COILs w edukacji o ekonomii zmian klimatu)” jest przygotowanie kadry akademickiej UE Katowice do wdrożenia nowatorskiej metody COILs (Collaborative Online International Learning) na szeroką skalę w istniejących i przygotowywanych programach studiów.

Cel ten będzie realizowany przez organizację cyklu warsztatów dla nauczycieli akademickich ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności i kompetencji związanych z zastosowaniem metody COILs. W ramach projektu przygotowane zostaną sylabusy i konspekty zajęć na tematy związane z adaptacją do zmian klimatu zakładające wykorzystanie innowacyjnej metody COILs aktywizującej studentów. W dłuższej perspektywie  zdobyte wiadomości i wykształcone kompetencje kadry akademickiej UE Katowice umożliwią zastosowanie metody COILs w realizacji zajęć o różnorodnej tematyce ekonomicznej i biznesowej.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie umiędzynarodowienia studentów UE Katowice, a także podniesienie ich kompetencji w zakresie umiejętności pracy grupowej w zespole zróżnicowanym kulturowo, językowo i etnicznie, w środowisku cyfrowym. 

Koordynatorem projektu jest dr hab. Joanna Błach, prof. UE.

Projekt jest częścią projektu klastrowego „ECOnomics4Climate”, który jest realizowany przez dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmala, prof. UE, przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt „Implementation of COILs in Education on Economics of Climate Change (Wdrożenie metody COILs w edukacji o ekonomii zmian klimatu)” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 50 580,00 zł.

Okres realizacji projektu luty - listopad 2023.    

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3