Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „Learning from Masters: prof. Nazim Hussain (Ucząc się od mistrzów: Prof. Nazim Hussain)” jest zwiększenie poziomu doskonałości naukowej aktywności badawczej pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w obszarach dotyczących profesjonalizacji warsztatu badawczego oraz umiędzynarodowienia pracy naukowej. Zakres aktywności w ramach projektu obejmuje sesje mentoringowe prowadzone przez Profesora Hussaina w formie konsultacji, które będą dotyczyły wsparcia jakości naukowej projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców. Projekt zakłada również wspólną pracę nad badaniami oraz artykułem naukowym. Ponadto, Profesor Nazim Hussain poprowadzi gościnny wykład pt. „Board gender composition and waste management: Cross-country evidence”.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE. Projekt ten jest częścią projektu klastrowego „ECOnomics4Climate” realizowanego przez Panią Profesor, przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.  

Projekt „Learning from Masters: prof. Nazim Hussain (Ucząc się od mistrzów: Prof. Nazim Hussain)”został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 46 636,00 zł.

Okres realizacji projektu luty – kwiecień 2023.

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Profesor Nazim Hussain jest uznanym w dziedzinie rachunkowości ekspertem, szczególnie za jego dokonania w obszarze ujawniania informacji w raportach niefinansowych i praktyk dotyczących greenwashingu. Pracuje na University of Groningen.

Posiada ogromne doświadczenie w zakresie publikacji naukowych. Jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach o najwyższej randze w dyscyplinie finanse, a jego prace są wysoko cytowane.

W ostatnim czasie zajmuje się powiązaniem mechanizmów corporate governance i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności polityką informacyjną zarządów spółek w zakresie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Harmonogram wydarzeń - wizyta marzec 2023

DataRodzaj aktywnościUczestnicy

05.03.2023

17:45 – 18:30                   

Praca nad artykułem:

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

Zespół projektowy

06.03.2023

15:30 – 17:00

Współpraca przy projekcie badawczym: “The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

Zespół projektowy  

07.03.2023

 

11:00 – 11:45

 

Spotkanie z Komitetami stałymi Rady Wydziału  Przedstawiciele  Wydziału Finansów  

07.03.2023

12:45 – 13:30

Spotkanie z Władzami Wydziału Finansów  Przedstawiciele  Wydziału Finansów    

08.03.2023

12:00 – 13:30

 

 

Współpraca przy projekcie badawczym: “The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”Zespół projektowy  

09.03.2023

12:00 – 13:30

Wykład inauguracyjny pt. “Board gender composition and waste management: Cross-country evidence”, w trakcie konferencji International Women’s Day Conference (IWD 2023)

Społeczność akademicka

Miejsce wykładu: Aula, budynek CNTI

09.03.2023

10:00 – 11:30    

Sesja mentoringowa dla młodych badaczyZespół projektowy  

09.03.2023

14:30 – 16:00

Sesja mentoringowa dla młodych badaczy  Zespół projektowy  

10.03.2023

11:30 – 13:00

Praca nad artykułem:

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

Zespół projektowy  

11.03.2023

10:45 – 11:30

Praca nad artykułem:

“The Role of females in promoting climate friendly industrial economy”

Zespół projektowy  

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3