Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „Learning from Masters: prof. Steffen Andersen (Ucząc się od mistrzów: Prof. Steffen Andersen)” jest przede wszystkim zwiększenie doskonałości naukowej kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w obszarach dotyczących profesjonalizacji warsztatu badawczego oraz umiędzynarodowienia pracy naukowej (możliwości nawiązania współpracy naukowo-badawczej).

Zaplanowane aktywności Prof. S.Andersena pozwolą na realizację tego celu dla wielu kluczowych aspektów pracy naukowej, w zakresie prezentacji metody eksperymentu naturalnego i jego implementacji w pracy badawczej.

Najważniejszym atutem projektu jest możliwość kontynuacji współpracy badawczej z Prof. S.Andersenem, którą rozpoczęto w roku 2022 – Profesor włączył się w pracę zespołu badawczego projektu CERES, realizowanego przez zespół naukowców UE Katowice. Współpraca ta jest przedmiotem finansowania w ramach Programu „Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki”. 

Aktywności zaplanowane w ramach kontynuacji tej współpracy obejmują analizę danych empirycznych, a także wspólną pracę nad artykułem i jego prezentację na forum UE Katowice. Aktywności te zaplanowano w schemacie mentoringu, co stwarza rzadką okazję do bezpośredniego skorzystania z doświadczeń Profesora.     

Koordynatorem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE. Projekt ten jest częścią projektu klastrowego „ECOnomics4Climate” realizowanego przez Panią Profesor, przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt  „Learning from Masters: prof. Steffen Andersen (Ucząc się od mistrzów: Prof. Steffen Andersen)” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 35 312,00 zł.

Okres realizacji projektu luty - listopad 2023.  

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Profesor Steffen Andersen jest wybitnym młodym naukowcem, pracownikiem Copenhagen Business School. Prowadzi on działalność naukowo-badawczą w tematyce związanej z zastosowaniem badań eksperymentalnych w ekonomii i finansach.

Jest także laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych za działalność naukową: Jorcks Fonds Research prize (2015 r.), 4 Nations cup. (2015 r.), FUHU/DSEB (2012 r.), Danish Ministry of Science, Technology and Innovation (2012 r.), Danish Ministry of Science, Technology and Innovation (2009 r.). Jest również laureatem grantu ERC: „Risky Decisions: Revealing Economic Behaviour”.

Ponadto, publikuje swoje prace wyłącznie w czasopismach z czołowych miejsc w rankingach czasopism w dyscyplinie ekonomia i finanse tj.: „Journal of Financial Economics”, „Review of Economics and Statistics”, „American Economic Review”, „European Economic Review”, czy „Journal of Risk and Uncertainty”. Warto nadmienić, że publikacje te są wysoko cytowane przez innych naukowców.

Profesor Steffen Andersen odbył również liczne staże międzynarodowe na uczelniach w USA jako Visiting Scholar/Associate Professor.

Harmonogram wydarzeń - wizyta październik 2023

DataRodzaj aktywnościUczestnicy

21.10.2023

18:00 - 19:30   

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczymZespół projektowy

22.10.2023

14:00 – 16:15

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczymZespół projektowy

23.10.2023

09:00 – 11:15

Praca redakcyjna nad artykułem

Zespół projektowy

23.10.2023

15:00 - 16:30

Spotkanie z pracownikami Wydziału EkonomiiPrzedstawiciele Wydziału Ekonomii

24.10.2023

10:15 – 11:45

Wykład w trakcie konferencji  "International Conference on Economics of Climate Change (InCECC)"

Społeczność akademicka

Informacje o konferencji dostępne na stronie 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3