Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Celem projektu „Learning from Masters: prof. Yannis Tsalavoutas (Ucząc się od mistrzów: Prof. Yannis Tsalavoutas)” jest poprawa kompetencji naukowo-badawczych kadry Uniwersytetu, wsparcie młodych naukowców poprzez ich internacjonalizację i podniesienie ich kompetencji badawczych oraz umiędzynarodowienie Uczelni poprzez podjęcie działań umożliwiających bezpośredni kontakt z prof. Yannisem Tsalavoutasem, uznanym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie raportowania zmian klimatycznych. Na aktywności w ramach projektu składają się warsztaty pisania artykułów naukowych prowadzone przez Profesora, wsparcie przez Niego młodych naukowców w przygotowaniu artykułów naukowych oraz jego ścisła współpraca z zespołem badawczym w formie sesji mentoringowych.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE. Projekt ten jest częścią projektu klastrowego „ECOnomics4Climate” realizowanego przez Panią Profesor, przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt „Learning from Masters: prof. Yannis Tsalavoutas (Ucząc się od mistrzów: Prof. Yannis Tsalavoutas)”został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022-2024. Kwota dotacji wyniosła 86 737,00 zł.

Okres realizacji projektu luty - listopad 2023.    

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Profesor Yannis Tsalavoutas jest uznanym ekspertem z University of Glasgow i jedynym przedstawicielem ośrodków akademickich w Institute of Chartered Accountants of Scotland oraz Association of Chartered Certified Accountants. Jest recenzentem projektów badawczych aplikujących o finansowanie w programach Economic and Social Research Council. Zasiadając w powyższych gremiach, ma doskonały ogląd co do tematów, którym warto poświęcić się w ramach pracy naukowej w najbliższym czasie.

Co warto również dodać, posiada on nadprzęciętne doświadczenie w pracy na rzecz czasopism naukowych. Jest redaktorem naczelnym w Journal of International Financial Management and Accounting oraz European Management Journal (EMJ) – section Editor for Accounting and Finance. Ponadto należy do rady redakcyjnej w The British Accounting Review, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation oraz Accounting in Europe.

Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje ekonomię, finanse oraz rachunkowość.

Harmonogram wydarzeń - wizyta październik 2023

DataRodzaj aktywnościUczestnicy

22.10.2023

16:00 – 18:15 

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczym

Zespół projektowy

23.10.2023

09:00 – 09:45    

17:00 - 18.30

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczym

Zespół projektowy  

 

23.10.2023

13:00 – 14:30

Wykład inaugurujący konferencję "International Conference on Economics of Climate Change (InCECC)" 

Społeczność akademicka

Informacje o konferencji dostępne na stronie   

24.10.2023

08:00 – 11:00

Praca redakcyjna z młodymi naukowcamiMłodzi naukowcy

Harmonogram wydarzeń - wizyta maj 2023

DataRodzaj aktywnościUczestnicy

09.05.2023

15:00 – 16:30                   

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczym 

Zespół projektowy

10.05.2023

11:45 – 14:00

Warsztat pt. “How to write structured literature review?” w ramach X edycji "Research Seminar Days"

Społeczność akademicka

Formularz rejestracyjny

10.05.2023

15:00 – 16:30

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczym   Zespół projektowy  

11.05.2023

09:00 – 10:00

Spotkanie z Prorektorem ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej Władze Uczelni 

11.05.2023

11:00 – 14:00

Praca redakcyjna z młodymi naukowcamiMłodzi naukowcy 

11.05.2023

15:00 – 15:45

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Finansów 

Wydział Finansów

12.05.2023

09:30 – 11:00    

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczym Zespół projektowy  

12.05.2023

11:30 – 13:00

Sesja mentoringowa w ramach współpracy przy projekcie badawczym    Zespół projektowy  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3