Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Projekt "Psychologia podejmowania ryzyka" przyczyni się istotnie do podniesienia atrakcyjności oferty dydaktycznej Uczelni. Dzięki otwartym wykładom prof. Sebastiana Eberta, studenci będą mieli okazję zgłębić tematykę ekonomii i finansów behawioralnych oraz uwarunkowań psychologicznych w podejmowaniu decyzji obarczonych ryzykiem. Obecna sytuacja wyostrzyła znaczenie dorobku naukowego w/w tematyce, a prof. S. Ebert jest uznanym ekspertem w tym wąskim nurcie badawczym. Wykłady znanego badacza, prowadzone w języku angielskim będą także ważnym elementem umiędzynarodowienia procesu kształcenia. 

Celem projektu jest także wsparcie pracowników naukowych Uniwersytetu w dążeniu do osiągnięcia doskonałości naukowej, w obszarach dotyczących profesjonalizacji warsztatu badawczego. Zaplanowane aktywności pozwolą na realizację tego celu dla wielu kluczowych aspektów pracy naukowej. Seminaria przedstawiające wyniki badań prowadzonych w ramach grantu ERC będą pomocne w profesjonalizacji prezentacji wyników własnych badań, a także budowaniu świadomości jakości badań będących przedmiotem finansowania w postępowaniu grantowym. Z kolei spotkania dla pracowników poszczególnych wydziałów i katedr pozwolą na dyskusję nad aktualnie ważnymi trendami badań, inspirując do aktywności naukowo-badawczej ważnej z perspektywy międzynarodowych trendów. Ponadto, spotkania będą okazją do profesjonalizacji kompetencji dydaktycznych kadry naukowej oraz doktorantów. Projekt przewiduje także kształtowanie kompetencji związanych z aktywnością publikacyjną i badawczą młodych naukowców. Stwarza wreszcie rzadką okazję do skorzystania z doświadczeń redaktora czasopisma, dzięki czemu grono pracowników naukowych zaangażowanych w działalność czasopism naukowych będzie mogło skorzystać z rad i sugestii prof. S. Eberta. 

Merytorycznym opiekunem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE., która realizuje tę inicjatywę przy wsparciu Biura Internacjonalizacji oraz dr hab. Julii Włodarczyk, prof. UE i dr hab. Dominiki Bochańczyk-Kupki, prof. UE.

Projekt jest dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022. Kwota dotacji wyniosła 28 452,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia Uniwersytet nawiązał współpracę z Politechniką Śląską, która wyraziła chęć uczestnictwa w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez prof. Sebastiana Eberta.

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Profesor Sebastian Ebert jest pracownikiem Frankfurckiej Szkoły Finansów i Zarządzania (Frankfurt School of Finance and Management). Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze mikroekonomii, finansów behawioralnych oraz ubezpieczeń. 

Wyróżniony wieloma nagrodami za swoją działalność naukową. Laureat grantu ERC-Starting Grant oraz stypendysta Fulbrighta. Uhonorowany nagrodą dla wybitnych młodych naukowców (NRW Young Scientist Award 2011), z kolei w 2015 roku natomiast został ujęty w prestiżowym rankingu 100 najlepszych młodych naukowców w Niemczech (“Top 100 under the age of 40” German Economists in the Handelsblatt Research Ranking 2015).

Na uwagę zasługują także nagrody za najlepsze publikacje przyznane w 2013 i 2015 przez stowarzyszenie EGRIE (European Group of Risk and Insurance Economics), które jest prestiżowym stowarzyszeniem naukowców prowadzących badania w dziedzinie ryzyka i ubezpieczeń. W ostatnim okresie prof. S. Ebert ściślej współpracuje z EGRIE, wspomagając organizację dorocznych konferencji tego stowarzyszenia oraz czasopismo afiliowane przy EGRIE – Geneva Risk and Insurance Review (jako redaktor stowarzyszony). Prof. Ebert jest także w gronie redaktorów czasopisma Journal of Risk and Insurance. Te dwa czasopisma stanowią najbardziej uznane tytuły wśród czasopism poświęconych tematyce ryzyka i ubezpieczeń.

Potwierdzeniem uznania jego osiągnięć naukowych w środowisku międzynarodowym są także liczne zaproszenia do udziału w konferencjach i seminariach naukowych, organizowanych przez wiodące stowarzyszenia naukowe oraz uznane ośrodki naukowe w Europie i USA. Równie imponujący jest dorobek publikacyjny Prof. S.Eberta. Publikuje on swoje prace wyłącznie w czasopismach z czołowych miejsc w rankingach czasopism w dyscyplinie ekonomia i finanse, m.in.: Journal of Economic Theory, Review of Financial Studies, Journal of Banking and Finance, American Economic Review, Journal of Risk and Uncertainty.

Harmonogram wydarzeń

Data wydarzeniaWydarzenieUczestnicy

19.10.2021,
godz. 11:40  

Wykład pt. “What is behavioural economics?” Pracownicy oraz studenci UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
20.10.2021,
godz. 16:00 
Seminarium pt. “Insights of a journal editor”  Pracownicy UE Katowice i Politechniki Śląskiej zaangażowani w prace wspierające czasopisma naukowe, spotkanie dostępne tutaj
21.10.2021, godz. 11:40Wykład nt. psychologii podejmowania ryzyka Pracownicy oraz studenci UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
21.10.2021, godz. 15:45Seminarium nt. możliwości nawiązania współpracy naukowo-badawczejPracownicy Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych oraz Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, spotkanie dostępne tutaj
21.10.2021, godz. 17:00Seminarium nt. możliwości nawiązania współpracy naukowo-badawczej Pracownicy Katedry Ekonomii, spotkanie dostępne tutaj 
25.10.2021, godz. 09:40Wykład pt. “What is behavioural finance?” Pracownicy oraz studenci UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
25.10.2021, godz. 17:30 Wykład pt. “Decision Making When Things Are Only a Matter of Time” w ramach wydarzenia „Research Seminar Days. New Frontiers in Economics, Finance and Management” Pracownicy oraz studenci UE Katowice  i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
25.10.2021, godz. 19:00  Seminarium dot. aktualnych trendów badawczych w finansach behawioralnychPracownicy Wydziału Finansów, spotkanie dostępne tutaj
08.11.2021, godz. 17:30 Wykład pt. “Skewness Preferences in Choice Under Risk: Pi-CAPM – The classical CAPM with Probability Weighting and Skewed Assets" w ramach wydarzenia „Research Seminar Days. New Frontiers in Economics, Finance and Management”Pracownicy oraz studenci UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
10.11.2021, godz. 10:30   Seminarium dot. aktualnych trendów badawczych w ekonomii behawioralnej Pracownicy Wydziału Ekonomii, spotkanie dostępne tutaj
18.11.2021, godz. 16:15 Wykład dla studentów studiów doktoranckich nt. psychologii podejmowania ryzykaDoktoranci UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
18.11.2021, godz. 17:45  Seminarium nt. sztuki pisania artykułów do czasopism z dziedziny ekonomii i finansów Doktoranci UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj 
18.11.2021, godz. 19:15  Seminarium pt. “What matters for an international academic career?” Młodzi naukowcy oraz studenci działających w kołach naukowych UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3