Przejdź do menu Przejdź do treści

O projekcie

Projekt "Rzeczywisty koszt ekspozycji na ryzyko środowiskowe dla Śląska (The True Costs of Environmental Risk Exposure to Silesians – CERES)" przyczyni się istotnie przede wszystkim do podniesienia jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych przez kadrę naukową i młodych naukowców UE Katowice, co jest jednym z priorytetów strategii rozwoju uczelni na lata 2018-2025 i warunkiem pozyskania akredytacji międzynarodowych. Pracownicy Uniwersytetu będą mogli skorzystać z konkretnych rad, uwag i sugestii Prof. Steffena Andersena, pozwalających na doskonalenie ich warsztatu badawczego w zakresie poznania i zastosowania metody eksperymentu naturalnego. Dodatkowo, tematyka badań nawiązuje do ważnego i aktualnego tematu, jakim jest polityka klimatyczna i jej zrozumienie w naszym regionie (Śląsk).    

Merytorycznym opiekunem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE., która realizuje tę inicjatywę przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt jest dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019-2022. Kwota dotacji wyniosła 79 468,00 złotych.

Dowiedz się więcej

Sylwetka naukowca

Profesor Steffen Andersen jest wybitnym młodym naukowcem, pracownikiem Copenhagen Business School. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w tematyce związanej z zastosowaniem badań eksperymentalnych w ekonomii i finansach, szczególnie w tematyce związanej z postawami wobec różnych rodzajów ryzyka. 

W roku 2015 został laureatem grantu ERC-Starting Grant z projektem pt. „Risky Decisions: Revealing Economic Behaviour”. Kierował także trzema grantami przyznanymi przez Danish Ministry of Science, Technology and Innovation oraz grantem przyznanym przez Calsberg Foundation. Laureat wielu prestiżowych nagród przyznawanych za działalność naukową:

  • Jorcks Fonds Research prize (2015r.)
  • 4 Nations cup (2015 r.)
  • FUHU/DSEB - "Excellence in Research" (2012 r.)
  • Danish Ministry of Science, Technology and Innovation - "Sapere Aude Prize: Research Leadership" (2012 r.)
  • Danish Ministry of Science, Technology and Innovation  - "Young Elite Research Prize" (2009 r.)

Potwierdzeniem rangi jego osiągnięć naukowych oraz ich uznania w środowisku naukowym są także liczne zaproszenia do udziału w konferencjach i seminariach naukowych, organizowanych przez wiodące stowarzyszenia naukowe oraz uznane ośrodki naukowe w Europie i USA. Prof. Steffen Andersen odbył także liczne staże międzynarodowe na uczelniach w USA.

Równie imponujący jest jego dorobek publikacyjny-  publikuje swoje prace wyłącznie w czasopismach z czołowych miejsc w rankingach czasopism w dyscyplinie ekonomia i finanse tj.: „Journal of Financial Economics”, „Review of Economics and Statistics”, „American Economic Review”, „European Economic Review” czy „Journal of Risk and Uncertainty”. 

Harmonogram wydarzeń

DataWydarzenie

12.05.2022,
godz. 10.00

I sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/
19.05.2022,
godz. 10.00
II sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/ 
26.05.2022,
godz. 10.00
III sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/ - termin spotkania uległ zmianie i zostanie podany w późniejszym czasie
29.05.2022,
godz. 16.30 
IV sesja monitoringowa projektu CERES 
30.05.2022,
godz. 15.15
Warsztaty w ramach Research Seminar Days pt. "How to examine decision behaviour in laboratory, field and natural experiments” 
31.05.2022,
godz. 15.15
23.06.2022
godz. 10.00
V sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/
27.06.2022III sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/ - przeniesiona z 26.05.2022
12.09.2022,
godz. 10.00
VI sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/
23.09.2022,
godz. 10.00
VII sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/
12.10.2022,
godz. 13.00
VIII sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/
24.10.2022,
godz. 13.00
XI sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/
27.10.2022,
godz. 13.00
X sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/

03.11.2022,
godz. 10.00

XI sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/

14.11.2022,

godz. 10.00

XII sesja monitoringowa projektu CERES /on-line/   
18.11.2022,
godz. 10.00
Otwarta prezentacja artykułu naukowego pt.: „Once bitten, twice shy: The power of personal experiences in risk taking” /on-line/
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3