Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizatorzy

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "COLLEGIUM"

O Stowarzyszeniu

Dnia 11 stycznia 1937 r. odbyło się uroczyste otwarcie Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach jako pierwszej wyższej uczelni na terenie Górnego Śląska. Wkrótce po powstaniu uczelni, już w 1937 r. zawiązało się pierwsze na WSNSG stowarzyszenie akademickie pod nazwą "Bratnia Pomoc Studentów WSNSG" zwane popularnie "Bratniakiem".

Natomiast po otwarciu WSE w 1957 r. chcąc kontynuować działalność "Bratniaka" narodziła się koncepcja utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów i 29.09.1958 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń pod nazwą "Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach". Tak wiec w 2022 r. Stowarzyszenie będzie obchodziło 85-lecie działalności. Obecnie oficjalną nazwą jednostki to "Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach COLLEGIUM"

Cele Stowarzyszenia wiążą się w sposób szczególny z umocnieniem pozycji absolwentów, działalnością w zakresie nauki i edukacji, popularyzacją dorobku naukowego Uczelni i absolwentów. Działalność kulturalna dotyczy utrzymania więzi między absolwentami a Uczelnią. Rozwój Stowarzyszenia powinien opierać się na współdziałaniu z innymi organizacjami zarówno studenckimi jak i naukowymi działającymi na Uczelni w celu wzrostu jego rangi i znaczenia w środowisku. 

P Trzaski

Prezesem Stowarzyszenia jest Piotr Trząski, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, którą ukończył w 2008 roku. Kontynuował naukę na studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, oraz na studiach podyplomowych MBA. Pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach. W pracach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego uczestniczy społecznie od ponad 10 lat. W 2019 roku został Prezesem Zarządu Stowarzyszenia. Stara się kontynuować działalność swoich poprzedników i realizować działalność statutową Stowarzyszenia, a praca na rzecz organizacji, kontakt z Uczelnią i absolwentami sprawia wiele przyjemności i przynosi satysfakcję. 

Chcąc uczcić 85-lecie istnienia Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym postanowił począwszy od 2022 r. przyznawać wybitnym absolwentkom i absolwentom specjalną statuetkę.


Więcej informacji o Stowarzyszeniu: www.ue.katowice.pl/jednostki/stowarzyszenie-absolwentow 

Partnerami Stowarzyszenia są firmy:

  1. GLC Accounting sp. z o.o.40-007 Katowice ul Uniwersytecka 13 - spółka prowadząca usługi w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego, kancelarii prawnej, audytu, kadr i plac oraz IT.
  2. Polontex S.A. z siedzibą w Poraju -42-200 Częstochowa ul. Rejtana 25 - zakład włókienniczy, producent i dystrybutor firanek oraz tkanin dekoracyjnych.  
  3. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów - Przedsiębiorstwo jest właścicielem przeważającej większości istniejącej infra­struktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic.

Sponsorzy i partnerzy Konkursu

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3