Aktualności

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - zmiana i sprostowanie MEiN

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki została ogłoszona "Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych". [Więcej]


Europejskie Dni Badań i Innowacji

Tegoroczne Europejskie Dni Badań i Innowacji odbędą się 23 i 24 czerwca 2021 r. – poinformowała Komisja Europejska. Wydarzenie będzie oficjalną inauguracją Horyzontu Europa, nowego programu UE w zakresie badań i innowacji (2021-2027). [Więcej]


Rada Młodych Naukowców VII kadencji – nabór kandydatów

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną do 22 lutego. Wyboru członków dokona Minister Edukacji i Nauki. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie dokonań... [Więcej]


Trwa nabór wniosków do II konkursu w ramach Programu V4 – Japonia

Program V4-Japonia to współpraca pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez... [Więcej]


Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji... [Więcej]


Narodowy Fundusz Badawczy Ukrainy zaprasza ekspertów do współpracy

Narodowy Fundusz Badawczy Ukrainy (NRFU) zaprasza zagranicznych naukowców i ekspertów do rejestracji w swojej bazie recenzentów. Zarejestrowani recenzenci mają wspomóc NRFU w procesie oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R. Rejestracji można... [Więcej]


"STARTER - Twój program w NCBR"

STARTER różni się od innych prowadzonych przez NCBR działań. To nie kolejny konkurs – nie jest prowadzony nabór na projekty, które będą dofinansowane. Poprzez ankietę zbierane są propozycje, które, po ocenie ekspertów NCBR, będą mogły... [Więcej]