Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8 oraz konkursu SHENG

Narodowe Centrum Badań ogłosiło następujące konkursy KONKURS MAESTRO 10 MAESTRO jest konkursem skierowanym do doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może... [Więcej]


Informacja na temat szkoleń ITEC dla pracowników instytucji rządowych

ITEC - Indian Technical & Economic Cooperation Programme organizuje cykl szkoleń dla pracowników instytucji rządowych. W ofercie znajduje się duży wybór,  w pełni sponsorowanych przez rząd indyjski, szkoleń dla osób między 25 a 45... [Więcej]


Zaproszenie na konferencję BIN@Gliwice 2018- RPK Politechnika Śląska

Szanowni Państwo, RPK Politechnika Śląska zaprasza na konferencję BIN@Gliwice 2018, która odbędzie się w dniach 2-3.07.2018 w Gliwicach. Pierwszego dnia odbędzie się nasze cykliczne wydarzenia- PROJEKTOŻERCY. Zapraszamy do udziału! więcej... [Więcej]


Plany na działalność naukowo-badawczą Uczelni na rok 2019

Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2019 rok oraz przygotowaniem wniosków na finansowanie działalności  statutowej Wydziałów, uprzejmie informujemy, iż... [Więcej]


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Pracownicy naszego Uniwersytetu otrzymali granty na... [Więcej]


Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2018 r.: OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub... [Więcej]