Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Konkurs na prace naukowe z zakresu zarządzania

Konkurs na prace naukowe z zakresu zarządzania KNOiZ PAN

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ogłasza XIII Konkurs na prace naukowe w kategoriach: prace doktorskie, monografie naukowe jednoautoraskie, monografie naukowe wieloautoraskie, podręczniki.  [Więcej]


Warsztaty w ramach Dni NCN w Łodzi

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w kolejnych Dniach NCN. Siódma edycja tej dwudniowej imprezy odbędzie się 15-16 maja w Łodzi. W programie tradycyjnie znalazły się warsztaty z obsługi projektów badawczych, z przygotowania wniosków oraz... [Więcej]


Nowy nabór wniosków na wymianę bilateralną naukowców z Niemcami otwarty

NAWA ponownie zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych... [Więcej]


Formularze wniosków w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17

W związku z licznymi pytaniami o termin dostępności formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF kierowanymi do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Narodowego Centrum Nauki informujemy, że uruchomienie nastąpi nie wcześniej niż w drugiej... [Więcej]


Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu MINIATURA 3

Informujemy, że ogłoszenie konkursu MINIATURA 3 zostało przesunięte na pierwszą połowę maja br. O dokładnym terminie ogłoszenia będziemy informować na naszej stronie. Harmonogram konkursów NCN w 2019 r. Źródło:... [Więcej]


Ogłoszenie konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 oraz MOZART

Szanowni Państwo Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy: OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub... [Więcej]


Wyniki konkursu MINIATURA 2- lista rankingowa nr 11

Informujemy, że Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listę rankingową nr 11 projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia... [Więcej]