Aktualności

Planowanie zadań badawczych na rok 2022

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2022 roku, uprzejmie informuję, iż z dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji dotyczącej...


Ruszyły pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa

Komisja Europejska otworzyła już pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa. Na konkursy w latach 2021-2022 Komisja przeznaczyła 14,7 mld euro. Inwestycje te mają przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową Europy oraz przyczynić się do... [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na lipiec 2021

Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce lub... [Więcej]


Patronaty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Patronat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może podnieść rangę organizowanego przedsięwzięcia. Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z zasadami udzielania patronatów. [Więcej]


Szkolenia dotyczące stypendiów Marie Skłodowskiej-Curie w ramach programu Horyzont Europa

Krok po kroku z MSCA: Doctoral Networks oraz Krok po kroku z MSCA: Postdoctoral Fellowships [Więcej]


Zaproszenie do wypełnienia ankiety - projekt COVIMO w ramach akcji Erasmus+ KA2

Obrazek przedstawia osobę wypełniającą ankietę.

W związku z realizacją projektu Erasmus+ KA2 pt. "COVID 19 pandemic as an "opportunity window" for the transition towards new and more inclusive internationalization through virtual mobility" Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW serdecznie zaprasza... [Więcej]


Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Do 2 mln zł na projekty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które wzmacniają współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ustanowił program Nauka dla Społeczeństwa [Więcej]