Aktualności

Funkcjonowanie Biura Badań i Projektów Naukowych w trybie rotacyjnym

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, uwzględniając decyzje podjęte przez Władze UE Katowice, Biuro Badań i Projektów Naukowych do odwołania będzie funkcjonowało w trybie rotacyjnym.


Planowanie zadań badawczych na rok 2021

Planowanie zadań badawczych

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji...


Wydłużenie czasu realizacji zadań badawczych i projektów zaplanowanych na rok 2020

Na mocy Pisma okólnego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 01/20 z dn. 22 kwietnia 2020 r. na podstawie Ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku gdy stan epidemii uniemożliwia realizację...


NCN ogłasza konkursy OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

Obrazek przedstawia logo NCN

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 660 mln zł na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP),... [Więcej]


Granty NAWA dla szybko zmieniającego się świata

Obrazek przedstawia dokumenty przeglądane przez osobę składającą wniosek.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nowy program: Granty Interwencyjne NAWA. [Więcej]


"Granty na granty – promocja jakości III" – MNiSW czeka na wnioski

Obrazek przedstawia wypełnianie wniosku i dokumentacji dotyczącej grantu.

1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na granty – promocja jakości III". Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w... [Więcej]


CHIST- ERA - zapowiedź konkursu oraz zaproszenie na konferencję

W grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów: Advanced... [Więcej]