Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Zaproszenie na konferencję BIN@Gliwice 2018- RPK Politechnika Śląska

Szanowni Państwo, RPK Politechnika Śląska zaprasza na konferencję BIN@Gliwice 2018, która odbędzie się w dniach 2-3.07.2018 w Gliwicach. Pierwszego dnia odbędzie się nasze cykliczne wydarzenia- PROJEKTOŻERCY. Zapraszamy do udziału! więcej... [Więcej]


Plany na działalność naukowo-badawczą Uczelni na rok 2019

Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2019 rok oraz przygotowaniem wniosków na finansowanie działalności  statutowej Wydziałów, uprzejmie informujemy, iż... [Więcej]


Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN: OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Pracownicy naszego Uniwersytetu otrzymali granty na... [Więcej]


Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2018 r.: OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub... [Więcej]


Nowe Zarządzenie w sprawie Młodych Naukowców

Szanowni Państwo, Informujemy o wejściu w życie Zarządzenia nr 40/18 z dnia 26-04-2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów przyznawania i rozliczania środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z... [Więcej]


Koszty pośrednie w roku 2018- przypomnienie

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 39/18 koszty pośrednie w roku 2018 wynoszą: Potencjał badawczy (i pozostałe projekty badawcze,  o ile warunki umowy nie stanowią inaczej)- 30% tzw. "rezerwa potencjału badawczego"-... [Więcej]


Formularze wniosków OPUS 15 i PRELUDIUM 15 już dostępne

W systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15. Przypominamy, że w konkursach tych po raz pierwszy skrócony opis projektu należy przygotować tylko w języku angielskim. Nowością jest również możliwość... [Więcej]