Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Ogłoszenie konkursu OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA

Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo... [Więcej]


Projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, ogłoszony przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Krakowie 19 września.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, ogłoszonym przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Krakowie 19 września br. link do strony:... [Więcej]


Projekt NAUKOWIEC czyli spotkania ze stypendystami, ekspertami, doradcami i przedstawicielami świata biznesu

W ramach projektu NAUKOWIEC odbędą się w październiku bezpłatne, 3-dniowe wydarzenia organizowane w 6 miastach. Podczas nich będzie można porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i... [Więcej]


Dni Kariery dla młodych naukowców

Szanowni Państwo, w dniach 10-12 października 2017 roku na kampusie Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24) odbędzie się cykl warsztatów, szkoleń i dyskusji skierowanych do młodych naukowców, doktorantów. Informacje wstępne o wydarzeniu... [Więcej]


Spotkanie informacyjne on-line dotyczące I konkursu na projekty otwarte w ramach programu GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. ... [Więcej]


Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

Uprzejmie informujemy, że z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF uchwałą Rady NCN, termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 zostaje przesunięty z dnia 15... [Więcej]


Nowa siedziba Biura Badań i Projektów Naukowych

Informujemy, iż od dnia 31-08-2017 r. pracownicy Biura dostępni są w budynku N, segment C (wejście od ulicy Koszarowej) w pokojach o numerach 267, 268 i 269.  [Więcej]