Aktualności

Wydłużenie czasu realizacji zadań badawczych i projektów zaplanowanych na rok 2020

Na mocy Pisma okólnego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 01/20 z dn. 22 kwietnia 2020 r. na podstawie Ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce...


Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Informujemy, że od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. [Więcej]


Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - on line

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza na internetową galę wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020, uznawanych za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na listopad 2020

Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce... [Więcej]


Szkolenie "Horyzont Europa – wprowadzenie"

Biuro Badań i Projektów Naukowych serdecznie zaprasza na szkolenie nt. Horyzont Europa – wprowadzenie. [Więcej]


Informacja NCN dotycząca wniosków

NCN informuje, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 20, OPUS 20 LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2 i BEETHOVEN CLASSIC 4 zostały udostępnione w systemie OSF.  [Więcej]


Nabór w konkursach NCN - przypomnienie

Przypominamy o trwającym naborze do programów Narodowego Centrum Nauki - OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Termin nadsyłania aplikacji mija 15 grudnia 2020 roku o godz. 16.00 za pośrednictwem systemu... [Więcej]