Aktualności

Funkcjonowanie Biura Badań i Projektów Naukowych w trybie rotacyjnym

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, uwzględniając decyzje podjęte przez Władze UE Katowice, Biuro Badań i Projektów Naukowych do odwołania będzie funkcjonowało w trybie rotacyjnym.


Planowanie zadań badawczych na rok 2021

Planowanie zadań badawczych

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji...


Wydłużenie czasu realizacji zadań badawczych i projektów zaplanowanych na rok 2020

Na mocy Pisma okólnego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 01/20 z dn. 22 kwietnia 2020 r. na podstawie Ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku gdy stan epidemii uniemożliwia realizację...


Ruszył konkurs o stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamiła dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego... [Więcej]


Podsumowanie wyników badania ankietowego laureatów konkursów NCN

Podsumowanie wyników badania ankietowego laureatów konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki badania ankietowego pn. Wyzwania, przed którymi stają naukowcy pracujący w Polsce, związane z występowaniem o środki europejskie do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wraz z możliwymi działaniami... [Więcej]


Raport KPK: z budżetu H2020 Polska pozyskała 625 mln euro

Obrazek przedstawia statystyki wyrażone w formie graficznej, mające swoje odniesienie w artykule.

Prawie 625 mln euro uzyskała Polska z budżetu programu Horyzont 2020 – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską, według stanu na 12 maja 2020 r. Polskie organizacje realizują 1636 projektów, w tym 288 koordynacji. Z budżetu programu... [Więcej]


Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na Lato z Marią Skłodowską-Curie

KRK zaprasza indywidualnych naukowców planujących prowadzenie badań za granicą oraz instytucje zainteresowane przyjmowaniem naukowców przebywających poza granicami Polski na spotkania, szkolenia i konsultacje związane z działaniami Marii... [Więcej]