Aktualności

Zdalne funkcjonowanie Biura Badań i Projektów Naukowych /aktualizacja

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, uwzględniając decyzje podjęte przez Władze UE Katowice, Biuro Badań i Projektów Naukowych do dnia 10 kwietnia 2020 r. będzie funkcjonowało wyłącznie zdalnie.


Komunikat w sprawie finansowania uczestnikom szkoły doktorskiej stypendium doktoranckiego z grantów badawczych NCN

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości finansowania przez podmioty prowadzące szkoły doktorskie stypendiów doktoranckich ze środków finansowych pozyskiwanych przez te podmioty w ramach konkursów... [Więcej]


Ogłoszenie konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby,... [Więcej]


Wnioski o uczestnictwo w krajowych konferencjach naukowych

Uprzejmie informujemy, iż do odwołania - zgody na udział w konferencjach krajowych będą udzielane wyłącznie w przypadku, kiedy konferencja będzie prowadzona w trybie on-line lub w przypadku zgłoszenia referatu/publikacji bez... [Więcej]


Przedłużenie składania wniosków o zapotrzebowanie na sprzęt informatyczny

W związku z zawieszeniem tradycyjnej formy działalności Uczelni oraz z wprowadzonymi ograniczeniami uprzejmie informujemy, że do 10 kwietnia br. włącznie, została przedłużona możliwość składania wniosków o zapotrzebowanie ze środków z działalności... [Więcej]


Wiosna z Horyzontem 2020

W związku z bieżącą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostaje zmieniona formuła trzeciej, ostatniej edycji Dnia z Horyzontem 2020. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, zamiast tradycyjnego spotkania, Wiosna z... [Więcej]


Informacja ws. przesyłania dokumentów do NCN

Narodowe Centrum Nauki umożliwia swoim Beneficjentom wykonywanie obowiązków wynikających z umów w zakresie działalności naukowo-badawczej, finansowanych przez Centrum (w szczególności umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po... [Więcej]