Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Informacja o możliwości otrzymania wynagrodzenia za publikację naukową

Stowarzyszenie KOPIPOL informuje o możliwości otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych. Dotychczas z możliwości takiej skorzystało prawie dwadzieścia tysięcy naukowców. Aby otrzymać wynagrodzenie z... [Więcej]


Raporty z projektów na utrzymanie potencjału badawczego za rok 2018

Uprzejmie przypominamy o upływającym z dniem: - 31 stycznia 2019 r. terminie złożenia: raportu merytorycznego z realizacji etapu zadania badawczego z roku 2018 wraz z informacją o stanie wydatkowania środków (na dzień 31.12.2018 r.) - zgodnie z... [Więcej]


Raporty z projektów indywidualnych/ na rozwój specjalności naukowych za 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.02.2019 r. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych raportu zawierającego wyniki z przeprowadzonych badań (także w wersji elektronicznej) wraz z  pisemnym... [Więcej]


Informacja w sprawie Rozporządzenia MNiSzW w sprawie podziału środków finansowych w latach 2019-2023

Szanowni Państwo, Informujemy, że został ogłoszony tekst Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału... [Więcej]


Pisma o przeniesienie środków na rok 2019- Potencjał Badawczy

Zwracamy się z prośbą do Kierowników zadań badawczych (potencjał badawczy 2018), o złożenie za pośrednictwem Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych pisma do Dziekana Wydziału o zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków na rok... [Więcej]


Pisma o przeniesienie środków na rok 2019- Młodzi Naukowcy

Zwracamy się z prośbą do Kierowników projektów (Młodzi Naukowcy 2018), o złożenie za pośrednictwem Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych pisma do Dziekana Wydziału o zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny.... [Więcej]


Aktualizacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Informujemy, że zaktualizowany został Szczegółowy Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Dokument będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.  Krajowe Inteligentne Specjalizacje- wersja 5 [Więcej]