Biuro Badań i Projektów Naukowych

Biuro Badań i Projektów Naukowych jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej.

Zadaniem biura jest koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni o charakterze krajowym.

Na stronie internetowej biura mogą Państwo znaleźć:

  • aktualności dotyczące ogłaszanych konkursów na projekty badawcze;
  • wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków projektowych do konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki;
  • wykazy projektów badawczych aktualnie realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego;
  • ofertę naukowo-badawczą Wydziałów;
  • obowiązujące w Uniwersytecie formularze i druki dotyczące działalności naukowo-badawczej;
  • informacje na temat przepisów prawnych dotyczących finansowania działalności naukowo-badawczej szkół wyższych.

Aktualności

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6... [Więcej]


Wyniki konkursu MINIATURA 1- lista rankingowa z dnia 08-12-2017

Informujemy, iż Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili nową listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.: MINIATURA 1 MINIATURA to konkurs na... [Więcej]


Wyniki konkursu MINIATURA 1

Informujemy, iż Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.: MINIATURA 1 MINIATURA to konkurs na... [Więcej]


Informacja w sprawie punktacji czasopism w raporcie z ostatecznych efektów badań

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami w sprawie ostatecznych raportów z badań, prowadzonych w ramach potencjału badawczego Uczelni informujemy, że punktację artykułów należy wykazać wg punktów z jednolitej listy czasopism, która ukazała... [Więcej]


Ogłoszenie wyników konkursu OPUS 13 i PRELUDIUM 13

Informujemy, że Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2017 r.: w ramach konkursu OPUS 13- na projekty... [Więcej]


Pisma dotyczące przeniesienia środków na rok 2018- potencjał badawczy

Zwracamy się z prośbą do Kierowników zadań badawczych (potencjał badawczy 2017) o złożenie za pośrednictwem Działu Wsparcia Zespołów Naukowo-Dydaktycznych  pisma do Dziekana Wydziału o zgodę na przeniesienie niewykorzystanych środków w... [Więcej]


Informacja w sprawie zamknięcia księgowego roku 2017 i związane z tym terminy końcowe

Uprzejmie przypominamy o obowiązujących terminach końcowych związanych z zamknięciem księgowym roku 2017 tj. załączniku nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 47/17: 30.11.2017 r.- ostateczne termin składania dokumentów finansowych dotyczących ... [Więcej]