Kontakt

Biuro Gospodarki Majątkiem

ul. Koszarowa 6 
40-068 Katowice
Budynek: N, segment C, pok. 270A
e-mail: dzial.gm@ue.katowice.pl 

Wynajem i rezerwacja powierzchni

tel. +48 32257-7047
faks: +48 32257-7048
e-mail: wynajem@ue.katowice.pl 

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Nadzór nad działalnością Biura Gospodarki Majątkiem

Paweł Kadłubiak

Zastępca Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem
Koszarowa 6
Budynek: N, segment C; pok. 270
40-068 Katowice
+48 32257-7272

Pracownicy Biura

Photo of Grażyna  Wacha

Grażyna Wacha

Specjalista
Koszarowa 6
Budynek: N, segment C; pok. 270A
40-068 Katowice
+48 3257-7048
Photo of Alicja  Latos

Alicja Latos

Specjalista
Koszarowa 6
Budynek: N, segment C; pok. 270A
40-668 Katowice
+48 32257-7048

Administratorzy obiektów

Marcin Zięba

Kierownik Obiektu Dydaktycznego "CNTI", "B" oraz "C"
Bogucicka 3b
Budynek: C; pok. 205
40-228 Katowice
Photo of Fabian  Pietrzyk

Fabian Pietrzyk

Samodzielny Referent
Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Bogucicka 5
Budynek: CNTI;
40-228 Katowice

Mariola Jankowska

Specjalista
Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Bogucicka 5
Budynek: CNTI;
40-287 Katowice

Anna Wyrozumska

Kierownik Obiektu Dydaktycznego "A", "E", "L", "P", "D" oraz "F"
1-go Maja 47
Budynek: E; pok. 208
40-228 Katowice

Wojciech Tatoj

Kierownik Obiektu Dydaktycznego "N"
Koszarowa 6
Budynek: N, segment C; pok. 274
40-068 Katowice
Photo of Artur  Olszówka

Artur Olszówka

Specjalista kierujący obiektem dydaktycznym / Administrator sieci komputerowej
Rudzka 13
Budynek: WBFiA; pok. 208
44-200 Rybnik