Biblioteka Specjalistyczna

Biblioteka Specjalistyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to jednostka ogólnouczelniana o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z Biblioteką Główną stanowią podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Biblioteka Specjalistyczna to instytucja naukowa o charakterze otwartym, świadcząca usługi wszystkim zainteresowanym osobom.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Specjalistycznej jak również informacje o katalogach, bazach danych, czasopismach, zdalnym dostępie do wszystkich zasobów elektronicznych prenumerowanych przez Bibliotekę oraz dorobku pracowników naukowych UE.

Aktualności

Szanowni Czytelnicy, w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Specjalistycznej można skorzystać z bazy EIKON Refinitiv. Baza EIKON Refinitiv jest platformą służącą do analizy rynków finansowych i towarowych. EIKON zawiera różnego typu wskaźniki... [Więcej]
Szanowni Państwo, Informujemy , że od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 dostęp do bazy NOTORIA możliwy jest na wszystkich stanowiskach komputerowych w Czytelni Multimedialnej. Pracownicy, doktoranci, studenci mogą również korzystać z bazy w domu za... [Więcej]
Szanowni Czytelnicy, informujemy, że w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Specjalistycznej UE (ul. Bogucicka 5, budynek CNTI)istnieje możliwość skorzystania z bazy Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. ... [Więcej]
Szanowni Czytelnicy, przypominamy, że istnieje możliwość przeglądania baz bibliotecznych poza kampusem UE. Warunkiem jest posiadanie konta dostępu do sieci bezprzewodowej UE. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną na stronie Centrum... [Więcej]
Szanowni Czytelnicy, informujemy o włączeniu opcji zamawiania oraz rezerwowania on-line, pozycji zlokalizowanych w Bibliotece Specjalistycznej w Rybniku.  [Więcej]
Szanowni Czytelnicy, serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów do korzystania z portalu Lex. Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer dostęp do portalu jest możliwy w Czytelni Multimedialnej oraz na terenie całego kampusu uczelni... [Więcej]
BookCrossing w Bibliotece Specjalistycznej [Więcej]