Biblioteka Specjalistyczna

Biblioteka Specjalistyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to jednostka ogólnouczelniana o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z Biblioteką Główną stanowią podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Biblioteka Specjalistyczna to instytucja naukowa o charakterze otwartym, świadcząca usługi wszystkim zainteresowanym osobom.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Specjalistycznej jak również informacje o katalogach, bazach danych, czasopismach, zdalnym dostępie do wszystkich zasobów elektronicznych prenumerowanych przez Bibliotekę oraz dorobku pracowników naukowych UE.

Aktualności

Zdalne funkcjonowanie biblioteki

Zdalne funkcjonowanie biblioteki

Informujemy, że w związku z przewidywanym zagrożeniem epidemią wirusa, uwzględniając decyzje podjęte przez Władze UŚ i UE Katowice, CINiBA oraz oddziały specjalistyczne Biblioteki od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania będą funkcjonować wyłącznie... [Więcej]


Korzystanie z baz bibliotecznych

Szanowni Czytelnicy, przypominamy, że istnieje możliwość przeglądania baz bibliotecznych poza kampusem UE. Warunkiem jest posiadanie konta dostępu do sieci bezprzewodowej UE. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną na stronie Centrum... [Więcej]


Prolongaty i zamówienia w czasie zamknięcia Biblioteki Specjalistycznej

Szanowni Czytelnicy, w związku z czasowym zamknięciem Biblioteki Specjalistycznej  została wykonana prolongata grupowa dla wszystkich czytelników, którym termin zwrotu książki upływa po 12.03.2020. Prolongata trwa do 04.05.2020. Po tym... [Więcej]


Zamknięcie Biblioteki Specjalistycznej

Szanowni Czytelnicy, w związku z Zarządzeniem nr 27/20 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  dotyczącego zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 Biblioteka Specjalistyczna z siedzibą w Katowicach i Rybniku zostaje... [Więcej]


Uruchomienie zamówień i rezerwacji on-line w Bibliotece Specjalistycznej w Rybniku

Szanowni Czytelnicy, informujemy o włączeniu opcji zamawiania oraz rezerwowania on-line, pozycji zlokalizowanych w Bibliotece Specjalistycznej w Rybniku.  [Więcej]


Portal LEX

Szanowni Czytelnicy, serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów do korzystania z portalu Lex. Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer dostęp do portalu jest możliwy w Czytelni Multimedialnej oraz na terenie całego kampusu uczelni... [Więcej]


Dostęp do serwisu Notoria OnLine

Szanowni Czytelnicy, Od 1.02.2020 do 31.01.2021 dostępny jest serwis NOL (Notoria OnLine). Serwis dostarcza danych o sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW, NC i Catalyst oraz danych  dotyczących obligacji i funduszy... [Więcej]