Przejdź do menu Przejdź do treści

Biblioteka Specjalistyczna

Biblioteka Specjalistyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to jednostka ogólnouczelniana o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z Biblioteką Główną stanowią podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Biblioteka Specjalistyczna to instytucja naukowa o charakterze otwartym, świadcząca usługi wszystkim zainteresowanym osobom.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Specjalistycznej jak również informacje o katalogach, bazach danych, czasopismach, zdalnym dostępie do wszystkich zasobów elektronicznych prenumerowanych przez Bibliotekę oraz dorobku pracowników naukowych UE.

Aktualności

Biblioteka Specjalistyczna
Dostęp do bazy NOTORIA
Biblioteka Specjalistyczna
Dostęp do bazy EIKON Refinitiv
Biblioteka Specjalistyczna
Baza ACADEMICA
Biblioteka Specjalistyczna
Korzystanie z baz bibliotecznych
Biblioteka Specjalistyczna
Portal LEX
Biblioteka Specjalistyczna
Bookcrossing
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3