Biblioteka Specjalistyczna

Biblioteka Specjalistyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to jednostka ogólnouczelniana o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Wraz z Biblioteką Główną stanowią podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Biblioteka Specjalistyczna to instytucja naukowa o charakterze otwartym, świadcząca usługi wszystkim zainteresowanym osobom.

Na naszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad funkcjonowania Biblioteki Specjalistycznej jak również informacje o katalogach, bazach danych, czasopismach, zdalnym dostępie do wszystkich zasobów elektronicznych prenumerowanych przez Bibliotekę oraz dorobku pracowników naukowych UE.

Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Specjalistycznej

Szanowni Czytelnicy, od 22 marca 2021 roku wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Specjalistycznej. Nie ma możliwości korzystania ze zbiorów biblioteki na miejscu.Wypożyczenia tylko po wcześniejszym zamówieniu książek przez katalog... [Więcej]


Dostęp do bazy NOTORIA

Szanowni Państwo informujemy, że od stycznia 2021 roku dostęp do bazy NOTORIA możliwy jest na wszystkich stanowiskach komputerowych naszej czytelni. NOTORIA ONLine zawiera zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich... [Więcej]


Baza ACADEMICA

Szanowni Czytelnicy, informujemy, że w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Specjalistycznej UE (ul. Bogucicka 5, budynek CNTI)istnieje możliwość skorzystania z bazy Academica, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. ... [Więcej]


Korzystanie z baz bibliotecznych

Szanowni Czytelnicy, przypominamy, że istnieje możliwość przeglądania baz bibliotecznych poza kampusem UE. Warunkiem jest posiadanie konta dostępu do sieci bezprzewodowej UE. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną na stronie Centrum... [Więcej]


Uruchomienie zamówień i rezerwacji on-line w Bibliotece Specjalistycznej w Rybniku

Szanowni Czytelnicy, informujemy o włączeniu opcji zamawiania oraz rezerwowania on-line, pozycji zlokalizowanych w Bibliotece Specjalistycznej w Rybniku.  [Więcej]


Portal LEX

Szanowni Czytelnicy, serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów do korzystania z portalu Lex. Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer dostęp do portalu jest możliwy w Czytelni Multimedialnej oraz na terenie całego kampusu uczelni... [Więcej]


Bookcrossing

BookCrossing w Bibliotece Specjalistycznej [Więcej]