Aktualności

Zaproszenie do działu w Projekcie IMPACT - ankieta dla innowacyjnych firm

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym IMPACT Unii Europejskiej (num. 621672-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2), realizowanym przez konsorcjum kilku europejskich Uniwersytetów, w tym Politechnikę Krakowska. Celem projektu jest zbadanie... [Więcej]


Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Do 2 mln zł na projekty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które wzmacniają współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ustanowił program Nauka dla Społeczeństwa [Więcej]


Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników nauki - oferta na listopad 2021

Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce lub... [Więcej]


Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym dotyczącym opinii na temat zmian zachodzących w środowisku

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym opinii na temat zmian zachodzących w środowisku oraz postaw wobec aktualnie podejmowanym działaniom mającym pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne w przyszłości. Ankieta jest CAŁKOWICIE ANONIMOWA co... [Więcej]


Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska w ramach Exchange Program to The USA, ogłasza nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2022/2023. Termin składania wniosków... [Więcej]


NCBR: Współpraca Polsko-Turecka (5 konkurs)

Bilateralne konkursy polsko-tureckie prowadzone są w ramach współpracy naukowo-badawczej między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK). Ich celem jest wzmocnienie kontaktów oraz... [Więcej]


NAWA: Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami

Celem programu jest umożliwienie naukowcom z białoruskich uczelni i jednostek naukowych, posiadających co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk), dalej „Naukowcy", przyjazdu do polskich jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w... [Więcej]