Raporty z zadań badawczych na utrzymanie potencjału badawczego/ projektów indywidualnych młodych naukowców za 2020 i 2021

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku konieczne jest złożenie raportów z realizacji zadań badawczych oraz projektów indywidualnych:

  • za rok 2020 (projekty finansowane w roku 2020 i przedłużone na rok 2021)
  • za rok 2021 (projekty finansowane w roku 2021)


W przypadku zadań badawczych realizowanych na wydziałach wymagane jest złożenie:

  • syntetycznego rocznego raportu merytorycznego z realizacji etapu zadania badawczego w roku 2020 i przedłużonego na rok 2021 (jeden raport); raportu finansowego – oddzielnie dla roku 2020 oraz roku 2021 (przedłużenie)
  • syntetycznego rocznego raportu merytorycznego z realizacji etapu zadania badawczego oraz raportu finansowego – dla zadań realizowanych w roku 2021

www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/badania_naukowe/2021/za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2.docx


W przypadku projektów indywidualnych młodych naukowców wymagane jest złożenie:

  • opracowania końcowego będącego syntezą z prowadzonych badań oraz raportu rocznego przedstawiającego wyniki projektu indywidualnego realizowanego w roku 2020 i przedłużonego na rok 2021 (jeden raport); raportu finansowanego – oddzielnie dla roku 2020 oraz roku 2021 (przedłużenie)
  • opracowania końcowego będącego syntezą z prowadzonych badań, raportu rocznego przedstawiającego wyniki projektu indywidualnego oraz raportu finansowego – dla projektów realizowanych w roku 2021

www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/badania_naukowe/2022/100122_zarz_nr_13_21_reg_nr_2_zal_3.docx


Formularze raportów dostępne są na stronie Biura Doskonałości Naukowej (obowiązujące dla roku 2021 lub 2022).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Doskonałości Naukowej wersji papierowej oraz elektronicznie w wersji edytowalnej do dnia 11 lutego 2022 r.