Śląska Nagroda Naukowa 2022

Już po raz kolejny w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki (ŚFN) zostanie przyznana Śląska Nagroda Naukowa (ŚNN). Nagroda przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Może być przyznana za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok wręczenia wyróżnienia. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Śląska Nagroda Naukowa to prestiżowe wyróżnienie, które przyznają wszystkie uczelnie współorganizujące ŚFN. Każda ze szkół wyższych wyłania kandydatów spośród pracowników oraz doktorantów według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody, którą tworzą przedstawiciele jednostek naukowych współorganizujących Śląski Festiwal Nauki powołani przez Dyrektora Generalnego Festiwalu.

Nagroda przyznawana jest w sześciu obszarach naukowych Śląskiego Festiwalu Nauki:

 • nauki techniczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • sztuka,
 • nauki humanistyczno-społeczne,
 • nauki ścisłe,
 • medycyna i nauki o zdrowiu.

W procedurze wyboru kandydata do Śląskiej Nagrody Naukowej spośród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wybitne publikacje naukowe,
 • wyróżnione monografie naukowe,
 • znaczące projekty badawcze,
 • badania mające realny wpływ na poprawę jakości życia społecznego i/lub na rozwój regionu,
 • innowacyjne metody badań,
 • prestiżowe stypendia badawcze (takie jak np.: Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta, Marii Skłodowskiej-Curie, inne),
 • wynalazek/patent/odkrycie,
 • wybitne/wyróżnione dzieło artystyczne.

Procedura i etapy wyłaniania kandydatów do Śląskiej Nagrody Naukowej spośród pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 1. Samodzielne zgłoszenie kandydata lub zgłoszenie kandydata przez osoby trzecie za pośrednictwem formularza - link
 2. Wybór maksymalnie 5 osób przez Komisję ds. Śląskiej Nagrody Naukowej spośród zgłoszonych kandydatów oraz przedstawienie tych osób Kapitule Nagrody
 3. Wybór jednego Laureata (z każdej uczelni) przez Kapitułę Nagrody

Procedura i etapy wyłaniania kandydatów do Śląskiej Nagrody Naukowej spośród doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 1. Samodzielne zgłoszenie kandydata lub zgłoszenie kandydata przez osoby trzecie za pośrednictwem formularza - link
 2. Wybór jednego doktoranta przez Komisję ds. Śląskiej Nagrody Naukowej spośród zgłoszonych kandydatów oraz przedstawienie kandydatury Kapitule Nagrody

Warunkiem zgłoszenia kandydata do nagrody jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzenia konkursu o przyznanie Śląskiej Nagrody Naukowej. Treść klauzuli informacyjnej RODO oraz wzór oświadczenia dostępne są pod linkiem.

Wysokość nagrody finansowej dla Laureata w kategorii pracownik wynosi 12.000 zł brutto.

Wyróżnieni doktoranci otrzymują dyplom.

Zgłoszenia do Śląskiej Nagrody Naukowej należy składać w Biurze Doskonałości Naukowej (ul. Koszarowa 6, budynek N, pok 270a) formie papierowej lub w formie zeskanowanych dokumentów na adres: bdn@ue.katowice.pl w terminie do 27 maja 2022 r.

Kontakt: Biuro Doskonałości Naukowej, Pani Aleksandra Kustroń, e-mail: aleksandra.kustron@ue.katowice.pl, tel 32 257 7387. 

Dodatkowe informacje dostępne w załączonych dokumentach oraz na stronie https://www.slaskifestiwalnauki.pl/snn-o-nagrodzie.