Przejdź do menu Przejdź do treści

Uruchomienie wewnętrznych programów grantowych

W marcu, w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT", zostaną uruchomione następujące wewnętrzne programy grantowe: dla zespołów badawczych oraz dla młodych naukowców.

W obu programach tematyka projektów musi mieścić się w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dopuszczalna jest również realizacja projektów interdyscyplinarnych, przy czym w takiej sytuacji wiodącą musi być dyscyplina ekonomia i finanse. Okres realizacji projektów może wynosić od 12 do 24 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania projektu indywidualnego dla młodego naukowca wynosi 30 000 zł. W przypadku projektów zespołowych maksymalną kwotą dofinansowania jest 140 000 zł dla zespołu badawczego liczącego min. 5 osób.

Szczegółowe informacje już wkrótce. Serdecznie zapraszamy do przygotowania koncepcji zadań badawczych i wzięcia udziału w planowanych konkursach.

Projekt pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT" będzie realizowany w latach 2024-2027 ze środków Ministra Nauki w ramach Programu "Regionalna inicjatywa doskonałości". Całkowita wartość projektu wynosi 6 990 000 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości działalności naukowo-badawczej UE Katowice oraz doskonalenie poziomu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia i finanse poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • rozwój i wzmocnienie kadry naukowej UE Katowice, która realizuje badania naukowe oraz kształci studentów w ww. dyscyplinie naukowej;
  • zintensyfikowanie działalności naukowo-badawczej i publikacyjnej nauczycieli akademickich UE Katowice w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • zwiększenie znaczenia oraz oddziaływania działalności naukowo-badawczej UE Katowice na otoczenie społeczno–gospodarcze;
  • podniesienie jakości kształcenia w UE Katowice poprzez implementację nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych na kierunkach nauczania związanych z dyscypliną ekonomia i finanse.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3