Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral... [Więcej]
NCN zaprasza na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi Weave-UNISONO, które odbędzie się w środę 2 marca 2022 r. o godz. 11:30. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady... [Więcej]
Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce lub... [Więcej]
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym opinii Naukowców na temat obecnie zachodzących zmian klimatu oraz przyczyn ich powstawania. [Więcej]
Wnioski w programie „Doskonała nauka” mogą składać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki. Nabór trwa do 18 marca br. Zachęcamy do udziału. [Więcej]
Nabór do 6. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE został przedłużony do 21 marca. Po raz kolejny wszyscy pasjonaci: naukowcy, doktoranci, studenci, koła naukowe, ale również osoby zajmujące się nauką amatorsko, zaproszeni są do zaprezentowania... [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki w dniu 1.02.2022 r. ogłosiło konkurs MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe z zakresu badań podstawowych w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo... [Więcej]
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku konieczne jest złożenie raportów z realizacji zadań badawczych oraz projektów indywidualnych: za rok 2020 (projekty finansowane w roku 2020 i przedłużone na rok 2021)za rok 2021 (projekty finansowane w roku... [Więcej]
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej ogłasza nabór wniosków na I. Edycję Międzyuczelnianych Grantów Naukowych. [Więcej]
Zespół EURAXESS poleca Państwu najnowsze zestawienie ofert grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla naukowców z każdej dziedziny. Lista dostępna jest również w języku angielskim dla zagranicznych badaczy pracujących w Polsce lub... [Więcej]