Przejdź do menu Przejdź do treści

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka została powołana na mocy Zarządzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pierwsza kadencja Komisji trwa do 31 grudnia 2024 roku.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie na wniosek zainteresowanego pracownika lub doktoranta projektów badań naukowych z udziałem człowieka poprzez sprawdzenie zgodności projektu badań z Kodeksem Etyki Uniwersytetu w celu promowania standardów rzetelności naukowej oraz wartości, na których oparta jest misja Uniwersytetu.

Komisja składa coroczne sprawozdanie prorektorowi właściwemu do spraw nauki, w terminie do dnia 31 stycznia za pośrednictwem przewodniczącego Komisji ds. Etyki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję ds. Etyki. 

Nad przestrzeganiem regulaminu Komisji nadzór sprawuje przewodniczący Komisji ds. Etyki.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca