Terminy posiedzeń Komisji w roku akademickim 2022/2023

Terminy posiedzeń Komisji w roku akademickim 2022/2023

  • 15 listopada 2022 
  • 10 stycznia 2023 
  • 7 marca 2023 
  • 9 maja 2023
  • 4 lipca 2023
  • 12 września 2023