Działalność naukowo-badawcza: Wydział Informatyki i Komunikacji

Kierunki badań naukowych

 1. Technologie wiedzy i komunikacji w organizacjach biznesowych i publicznych

  1. Technologie semantyczne
  2. Bazy i hurtownie danych
  3. Systemy business intelligence
  4. Systemy Ekspertowe
  5. Programowanie w logice z ograniczeniami
  6. Inteligentne systemy konwersacyjne
  7. Technologie lokalizacji i wydobywania wiedzy

 2. Semantyczne modelowanie organizacji procesowych

  1. Zarzadzanie wiedzą w organizacjach
  2. Zarzadzanie wiedzą w projektach i w organizacjach zorientowanych na projekty
  3. Modele dojrzałości w organizacjach zorientowanych projakościowo 
  4. Architektury korporacyjne 
  5. Inżynieria ontologii
  6. Nowe media i technologie społecznościowe w organizacjach
  7. Modelowanie zachowań organizacji w cyberprzestrzeni

 3. Analiza i modelowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach 
 4. Projektowanie i budowa systemów informatycznych organizacji wspieranych agentowo
 5. Zastosowanie oprogramowania społecznościowego w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie
 6. Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT

  1. Technologia wirtualizacji i przetwarzania w chmurze
  2. Rozwój organizacji i społeczności wirtualnych
  3. Zarządzanie i ekonomia przetwarzania w chmurze 

 7. Systemy wspomagania decyzji w organizacjach biznesowych i administracji publicznej
 8. Formalizacja opisu procesów oraz ich analizy z wykorzystaniem aparatu matematycznego
 9. Wielokryterialne wspomaganie decyzji
 10. Wspomaganie decyzyji w zarządzaniu projektami
 11. Zarządzanie procesami z wykorzystaniem systemów analityki biznesowej
 12. Stochastyczne modelowanie i analiza ryzyka
 13. Wykorzystanie nowych mediów w biznesie
 14. Zastosowanie nowych mediów w marketingu
 15. Marketing relacji na rynkach B2B i B2C
 16. Zdolności sieciowe przedsiebiorstw 
 17. Zachowania rynkowe konsumentów i przedsiębiorstw
 18. Komunikacja elektroniczna oraz dziennikarstwo ekonomiczne, zwłaszcza internetowe
 19. Informatyzacja jednostek służby zdrowia

Współpraca

 1. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG: Technologie semantyczne
 2. Stanusch Technology: Inteligentne systemy konwersacyjne
 3. Kotrak Katowice, E.T.Łódź, Promo-Pak Zgierz: Analiza i modelowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwach copackingu, Audyty przed wdrożeniem systemów zintegrowanych Comarch ERP XL dla branży copackingu
 4. ALTKOM AKADEMIA: analiza uwarunkowań przechowywania danych osobowych w bazach związanych z realizacją projektu MEDINX 
 5. SYGNITY S.A.: analiza porównawcza środowisk Business Intelligence
 6. CONSORG SA: budowa i wdrażanie aplikacji o charakterze ekonomiczno-finansowym
 7. Śląska Organizacja Turystyczna: Diagnoza poziomu jakości świadczonych usług w punktach Informacji Turystycznej
 8. ICHEC Brussels Management School - Belgia
 9. Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze - Słowacja
 10. University of Athens - Grecja
 11. University of Lisbon - Portugalia
 12. University of Lapland - Finlandia
 13. Kainan University in Taoyuan - Tajwan

Oferta dla otoczenia

 1. Projektowanie baz wiedzy dla podejmowania decyzji prawno-administracyjnych
 2. Kursy podstaw i zastosowań programowania w logice z ograniczeniami
 3. Projektowanie hurtowni danych
 4. Analiza danych biznesowych
 5. Analiza i modeleowanie procesów bizesowych
 6. Szkolenia w zakresie modelowania procesów biznesowych 
 7. Analiza i projektowanie architektury korporacyjnej
 8. Tworzenie baz wiedzy systemów ekspertowych
 9. Świadczenie usług eksperckich w zakresie oceny projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 10. Udostępnianie laboratoriów komputerowych dla wspólnych badań z praktykami
 11. Przyznawanie certyfikatów i nagród we współpracy z organizacjami biznesowymi i społecznymi
 12. Badania marketingowe na rynkach B2B i B2C
 13. Projektowanie strategii marketingowych
 14. Szkolenia w zakresie zarządzania relacjami z klientem 
 15. Szkolenia w zakresie zarządzania projektami
 16. Ochrona danych osobowych w organizacjach gospodarczych zgodnie z ustawą GIODO 
 17. Zidentyfikowanie procesu audytu informatycznego na potrzeby organizacji gospodarczej