Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane we współpracy z... [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do konkursów OPUS 24, SONATA 18, PRELUDIUM BIS 4, POLONEZ BIS 3 [Więcej]
Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Granty Interwencyjne NAWA. [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do konkursów SONATA BIS 12, MAESTRO 14. [Więcej]
Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Ogłoszony właśnie przez NCBR dziewiąty konkurs obejmuje... [Więcej]
Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta i inteligentna maszyna do zbierania jabłek – na powstanie takich innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Narodowe Centrum Badań i... [Więcej]
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje Liderek i Liderów innowacji, którzy wyróżniają się naukowymi pomysłami i mają potencjał, by pełnić rolę kierowników projektów badawczo-rozwojowych. Do zdobycia są granty w wysokości nawet do 1,5 mln zł na... [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2 [Więcej]
Projekty realizowane w konkursie EN-UAC Sino-European Call mogą dotyczyć dwóch obszarów tematycznych związanych z rozwojem miast i obszarów zurbanizowanych: Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation oraz Strengthening Climate-neutral... [Więcej]