Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursach na międzynarodowe projekty badawcze: Crisis - Perspectives from the Humanities – organizowany przez CHANSE we współpracy z siecią HERAEnhancing Well-being for the Future – organizowany przez... [Więcej]
26 maja 2023 r. NCN ogłosi nowe konkursy na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu humanistyki i nauk społecznych: Crisis - Perspectives from the Humanities – organizowany przez CHANSE we współpracy z siecią HERAEnhancing well-being for the... [Więcej]
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza VI konkurs w ramach Strategicznego Programu INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy: OPUS 25, PRELUDIUM 22 OPUS przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 można realizować projekty... [Więcej]
JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak ogłasza nabór wniosków na II. edycję Konkursu Beyond Barriers na interdyscyplinarne projekty badawcze! Szczegółowe informacje nt. Konkursu dostępne na stronie BDN... [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki informuje, że w czeskiej agencji GAČR od 13 lutego 2023 do 4 kwietnia 2023 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach programu Weave, w którym agencja czeska będzie pełniła rolę agencji wiodącej. Przypominamy, że w ... [Więcej]
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na modelowe zarządzanie zieloną zmianą na Śląsku w ramach programu GOSPOSTRATEG X. [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 7 na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Podstawowym celem konkursu MINIATURA 7 jest... [Więcej]
Weave-UNISONO to międzynarodowy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii,... [Więcej]
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy: SONATINA 7 celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia... [Więcej]