Przejdź do menu Przejdź do treści

Dane o projektach naukowo-badawczych w systemie POL-on

W dniu 28 października 2016 r. weszło w życie Zarządzenie nr 78/16 Rektora w sprawie zasad wprowadzania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie wyższym POL-on.

Kierownicy Projektów, którzy realizują krajowe projekty naukowe lub naukowo-badawcze, zobowiązani są przekazywać wymagane przez system informacje o projektach w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizację projektu oraz odpowiednio po zakończeniu projektu (par. 9 ust. 2 i 3 Zarządzenia) na odpowiednich formatkach.

W związku z powyższym, prosimy o współpracę w powyższym zakresie z opiekunami Państwa projektów w Biurze Badań i Projektów Naukowych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w systemie nie podaje się projektów finansowanych ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz projektów z dotacji celowej dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Do POL-onu wprowadza się wyłącznie projekty, które uzyskały finansowanie w zewnętrznym trybie konkursowym.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3